Stawka premii zalesieniowej wzrośnie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2023,10:30 Aktualizacja: 07-02-2023,10:47
A A A

Podwyższenie rocznej stawki premii zalesieniowej z 1215 zł/ha do 1438 zł/ha wypłacanej beneficjentom poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej - przewiduje opublikowany na stronach RCL projekt rozporządzenia.

W poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

krus, deklaracje podatkowe, pit

Rolniczy ubezpieczyciel o ważnych dokumentach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r. Otrzyma ją każdy, kto wówczas chociaż raz pobrał świadczenie emerytalno-rentowe, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie...

Jak podano w uzasadnieniu, projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie (... o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) i dostosowanie przepisów krajowych do ram prawnych nowego okresu programowania na lata 2023–2027.

Przewiduje ponadto, podwyższenie stawki premii zalesieniowej z 1215 zł/ha na rok do 1438 zł/ha na rok, wypłacanej na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, poprzez dostosowanie jej do stawki określonej dla tej formy pomocy w zmienionym PROW 2014–2020 i tym samym ujednolicenie jej do wysokości stawki określonej dla beneficjentów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Ponadto zaproponowano dostosowanie przepisów w zakresie definicji, terminu oraz sposobu wnioskowania o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do przepisów obowiązujących od 2023 r. - dodano.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej