Ruszyła XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
04-07-2016,13:45 Aktualizacja: 04-07-2016,14:31
A A A

1 lipca ruszała XV już edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Zainteresowane wsparciem osoby muszą spełnić określone warunki, wypełnić przez internet wniosek i złożyć go w oddziale terenowym ANR wniosek.

Dokument dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce Stypendia i Staże Krajowe. Formularz wniosku należy wypełnić do 17 sierpnia do godz. 16. Dokument należy następnie wydrukować i do 24 sierpnia złożyć wraz z załącznikami we właściwym Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych.

stypendia, biznes, nauka, wspólpraca, fundusz, komercjalizacja nauki

Biznes funduje stypendia dla naukowców

Naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 50 tys. złotych na realizację swoich badań. Trzech laureatów poznamy już 20 listopada podczas konferencji Venture Day w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, poświęconej...

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i spełniają kryteria:

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli w nich zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 2 lat
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł netto lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu

W ciągu 14. edycji programu przyznano 19510 stypendiów, w tym ponad 14100 na I rok studiów. W tym gronie było prawie 8200 osób z popegeerowskich rodzin. Od początku istnienia programu jego fundatorzy przeznaczyli na stypendia pomostowe 92 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"