Rolnik może dostać 6 tysięcy euro

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
25-08-2017,13:50 Aktualizacja: 25-08-2017,13:53
A A A

Od 25 września rolnicy, którzy zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie wsparcia. Maksymalnie można dostać równowartość 6 tys. euro.

Pomoc może otrzymać osoba pełnoletnia, wpisana do ewidencji producentów, uczestnicząca w systemie dla małych gospodarstw oraz przekaże gospodarstwo rolne trwale innemu rolnikowi i nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego, a po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników (w KRUS).

gus, ubóstwo, granica ubóstwa, skrajne ubóstwo

Rolnicy najbardziej zagrożeni skrajnym ubóstwem

W 2015 roku wzrósł odsetek osób zagrożonych skrajnym ubóstwem, ale spadł odsetek osób o wydatkach poniżej tzw. relatywnej granicy ubóstwa - wynika z opublikowanego właśnie raportu Głównego Urzędu...
Rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów.

Pod uwagę brana jest powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.); powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy - preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 5 do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt). Punkty będą też przyznawane, jeżeli gospodarstwo zostanie przekazane młodemu rolnikowi (3 pkt.)

Minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania pomocy wynosi 2 punkty.

ubóstwo na wsi, ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne, gus, gospodarstwa domowe

Na wsi więcej biedy niż w mieście. Czasem aż piszczy

Gospodarstwa domowe rolników nadal należą do szczególnie narażonych na doświadczanie skrajnego ubóstwa. Główny Urząd Statystyczny przedstawił właśnie dokument pt. "Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016...
Warunkiem przyznania pomocy jest odpowiednia powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy. Musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju, obecnie jest to 10,56 ha.

Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej. Np. dla województwa zachodniopomorskiego wynosi ona 30,2 ha.

Wnioski do 24 października 2017 będą przyjmowały biura powiatowe Agencji.

Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt