Rolnicy wnioskują o pomoc covidową. Czasu coraz mniej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-09-2020,14:25 Aktualizacja: 23-09-2020,14:13
A A A

Tylko do 30 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło 135 tys. 947 dokumentów.

Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

dobrostan zwierząt, bydło, trzoda chlewna, arimr

3 mln krów i świń w podwyższonym standardzie

Minął właśnie rok od ogłoszenia programu "Dobrostan zwierząt". W pierwszym naborze wniosków o wsparcie na poprawę warunków chowu zwierząt gospodarskich ubiegało się ok. 42 tys. hodowców krów i trzody chlewnej -...

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro - podała Agencja.

Rozporządzenie określa minimalną wielkość wsparcia uprawniającą do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy. Pomoc jest udzielana według stanu zwierząt na 1 marca.

Dla rolnika posiadającego co najmniej 3 sztuki bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy, przewidziano pomoc od 5 100 zł.

W przypadku posiadania co najmniej 3 krów typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy od 1 000 zł.

Z kolei gdy hodowano co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika, pomoc wyniesie minimum 4 500 zł.

Modernizacja gospodarstw rolnych, rozwój usług rolniczych, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Rolnicy będą mogli dostać kolejne pieniądze

Rolnicy, którzy uzyskali pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", będą też mieli możliwość skorzystać ze wsparcia na "rozwój usług rolniczych". W fazie konsultacji społecznych i opiniowania jest...

Pomoc dla rolnika posiadającego co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy, sięgnie od 1 800 zł; właściciel co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy, może liczyć na wsparcie od 1 000 zł.

Wsparcie przysługuje hodowcy, który miał co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta, w wysokości od 2 200 zł, gęsi - od 4 300 zł, indyki - od 8 600 zł. Posiadacz co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) może dostać od 8 600 zł.

Przewidziano ponadto pomoc dla producentów kwiatów szklarniowych. Właściciel co najmniej 25 m kw. powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m kw. powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych może uzyskać pomoc w wysokości od 1 400 zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt