Region znów podzieli pieniądze na odnowę wsi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Rynkiewicz PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-02-2022,10:30 Aktualizacja: 08-02-2022,10:42
A A A

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu na granty w programie "Lubuska Odnowa Wsi". Organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich regionu mogą otrzymać pieniądze na zadania związane m.in. z kulturą, turystyką czy dziedzictwem lokalnym.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe.

wsparcie dla gmin popegeerowskich, Paweł Szefernaker, Pomorze Zachodnie

Setki milionów na inwestycje na terenach popegeerowskich

Ponad 300 mln zł zostanie skierowanych na Pomorze Zachodnie na inwestycje na terenach popegeerowskich - powiedział Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA i szef Komisji do spraw Rządowego Funduszu Polski Ład. W drugim naborze Programu Inwestycji...

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wniosku to 10 tys. zł. Budżet tegorocznego konkursu wynosi 700 tys. zł.

Jak przekazał Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa do końca lutego.

- Bardzo nam zależy na zachowaniu dziedzictwa krajobrazowego, przyrodniczego, ale również kulturowego na lubuskiej wsi i to jest właśnie jeden z elementów wspomagania tego dziedzictwa (…) Zachęcamy wszystkich, którzy już ubiegali się o dotacje, ale również nowe podmioty do udziału w konkursie - powiedział Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa.

To czwarta edycja konkursu "Lubuska Odnowa Wsi" realizowanego z budżetu woj. lubuskiego. W trzech poprzednich rozdysponowano łącznie 3,5 mln zł wśród kilkuset organizacji pozarządowych działających na wsiach regionu.

- W tym roku przy rozstrzyganiu konkursu premiowane dodatkowymi punktami będą wszelkie inicjatywy związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym - dodał Dąbrowski.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej