Pomoc dla pszczelarzy. 50 złotych za każdą przezimowaną rodzinę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2023,10:40 Aktualizacja: 01-02-2023,10:42
A A A

Roczny budżet na realizację interwencji w pszczelarstwie, łącznie ze środkami krajowymi wynosi ponad 10 mln euro - poinformował Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa.

Odpowiadając na interpelację posłanki Anny Dąbrowskiej-Banaszek (PiS) zapowiedział, że w 2023 roku planowana jest pomoc dla sektora pszczelarskiego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR) i wsparcie krajowe de minimis do przezimowanych rodzin pszczelich.

szczepionka dla pszczół miodnych, zgnilec amerykański, Politechnika Białostocka, Sławomir Bakier

Przełom w zwalczaniu zgnilca pszczół? Naukowcy zrobili lekarstwo z grzyba

Zgnilec amerykański, zwany fachowo złośliwym, wciąż stanowi ogromne zagrożenie dla pszczół w Polsce i na świecie. Naukowcy z Podlasia twierdzą, że udało im się opracować bezpieczne lekarstwo w oparciu o ekstrakt z grzybów z puszczy....

Co istotne, planowane jest podwyższenie stawki pomocy z 20 zł do 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

- Wsparcie jest przyznawane w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę pszczelarza, na jego wniosek złożony od 1 kwietnia do 31 maja roku, za który jest składany wniosek - przypomina Kowalski.

W tym roku w ramach realizacji PS WPR interwencje w sektorze pszczelarskim są planowane przez dwa nabory wniosków. W pierwszym terminie (1-15 kwietnia) będzie można starać się o wsparcie w ramach następujących rodzajów interwencji pszczelarskich:

  • I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
  • I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
  • I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

W drugim terminie (wrzesień-październik) zaplanowano natomiast ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach wszystkich siedmiu rodzajów interwencji pszczelarskich:

  • I.6.1 - wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej
  • I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
  • I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
  • I.6.4 - ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej
  • I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół
  • I.6.6 - wsparcie naukowo-badawcze
  • I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Ogółem na wsparcie w ramach interwencji pszczelarskich w Polsce od 2023 do 2027 roku zaplanowano ponad 50,2 mln euro (50 proc. środki UE i 50 proc. środki krajowe).
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich