Pół miliarda więcej na ubezpieczenia upraw i zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-11-2021,14:40 Aktualizacja: 19-11-2021,14:43
A A A

Ponad 1,4 mld złotych ma wynosić pula środków w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. z przeznaczeniem na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Tak zapewnia Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa w odpowiedzi na opinię samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, GUS, IERiGŻ

Ubezpieczenia upraw i zwierząt. Sprawdź nowe sumy maksymalne

W konsultacjach społecznych jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. I tak, w przyszłym roku maksymalne sumy...

Przypomina jednocześnie, że na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych w tym roku zapewniono dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł, co oznacza, że na ten cel łącznie przeznaczono 900 mln zł. W przyszłym roku ma być jeszcze o 500 mln zł więcej.

"Zapewnienie powyższych środków powinno umożliwić zawieranie umów ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa wszystkim zainteresowanym producentom rolnym z wybranym zakładem ubezpieczeń, który oferuje najkorzystniejszy zakres ubezpieczeń" - przekonuje Gembicka.

Jak wskazuje w odniesieniu do postulatu podniesienia dopłaty do 75 proc. (z obecnych 65 proc.), wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia wynika z Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020. I nie może przekroczyć 65 proc. kosztów składek ubezpieczeniowych.

"Propozycja objęcia dopłatami do składek ubezpieczeń środków trwałych w produkcji sadowniczej oraz w produkcji warzywniczej (np. drzew, krzewów, tuneli, szklarni – red.) wymaga dyskusji oraz nowelizacji ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a zatem zostanie rozważona przy wprowadzaniu zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - dodaje wiceszefowa resortu rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej