NIK: realizacja wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej była w 2023 r. o 15,1 proc. niższa niż w roku 2022

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
15-06-2024,9:40 Aktualizacja: 15-06-2024,9:42
A A A

Wydatki budżetu środków europejskich w 2023 r. wyniosły 75,1 mld zł, plan wydatków tego budżetu został zrealizowany zaledwie w 60,9 proc. - podała Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 r.

"Wydatki budżetu środków europejskich w 2023 r. wyniosły 75,1 mld zł. Plan wydatków tego budżetu został zrealizowany zaledwie w 60,9 proc., na co istotny wpływ miało niewykonanie wydatków zaplanowanych na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" - napisano.

Dodano, że gdyby wydatków KPO nie brać pod uwagę, stopień wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich wyniósłby 77,9 proc.

"Największy udział w tych wydatkach miały wydatki przeznaczone na dokończenie realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, które wyniosły 47,3 mld zł" - zaznaczono.

W porównaniu z wykonaniem w 2022 r., wydatki na krajowe programy operacyjne były wyższe o 0,9 proc., a na programy regionalne – niższe o 3,4 proc.

nik, kontrola, raport, zapora

NIK o zaporze w Wilkowicach: 6 mln zł wyrzuconych w... wodę

Błędy podczas projektowania i budowy zapory w Wilkowicach (Śląskie) były przyczyną fiaska tej inwestycji – ustaliła NIK. Izba w raporcie wskazała, że straty sięgnęły 6 mln zł. Odpowiada za nie nieistniejący katowicki Śląski Zarząd Melioracji...

Według NIK, drugą istotną pozycją w budżecie środków europejskich stanowiły wydatki na Wspólną Politykę Rolną, które wyniosły 19,8 mld zł.

"Realizacja wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej była o 15,1 proc. niższa niż w roku 2022. Wydatki na realizację krajowych i regionalnych programów operacyjnych Umowy Partnerstwa 2021-2027, czyli ponoszone w ramach bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, wyniosły zaledwie 4,4 mld zł" - podkreślono.

Ponadto łączna liczba zawartych z beneficjentami umów i wydanych decyzji o dofinansowanie projektów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 wyniosła 103,3 tys.

"Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej osiągnęła 363,1 mld zł, co stanowiło 103,6 proc. środków przyznanych Polsce na lata 2014-2026" - podsumowano.

Poleć
Udostępnij