KRUS w liczbach. Ile wynosi dopłata z budżetu państwa?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-01-2023,8:00 Aktualizacja: 31-12-2022,19:52
A A A

Jaka była dopłata z budżetu państwa do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ostatnich latach? Ile wyniosły koszty realizacji zadań Funduszu Administracyjnego służącego do obsługi KRUS?

Na te m.in. pytania zawarte w interpelacji poselskiej odpowiedziało ministerstwo rolnictwa. Jak podkreśliło, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników realizowane jest w ramach Funduszu Administracyjnego (za wyjątkiem kosztów pokrywanych ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników lub Funduszu Prewencji i Rehabilitacji).

Koszty realizacji zadań Funduszu Administracyjnego obejmują koszty obsługi zadań związanych z realizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz koszty obsługi innych zadań zleconych wykonywanych przez KRUS. W ostatnich latach były one takie:

  • w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 741.782 tys. zł, w tym koszty własne w wysokości 702.556 tys. zł,
  • w 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 766.578 tys. zł, w tym koszty własne w wysokości 728.912 tys. zł,
  • w 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 892.738 tys. zł, w tym koszty własne w wysokości 845.709 tys. zł,
  • w 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie 1.000.891 tys. zł, w tym koszty własne w wysokości 949.605 tys. zł.

emerytury rolnicze, Mateusz Morawiecki, Henryk Kowalczyk, KRUS, ZUS

Emerytura z KRUS taka sama jak z ZUS. Rząd naprawia system

Rząd przyjął projekt ustawy o wyrównaniu zasad przyznawania emerytur z KRUS i ZUS - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, po 25 latach opłacania składek emerytura rolnicza nie może być niższa niż analogiczna z ZUS. Szef...
Ile wyniosła zaś dopłata z budżetu państwa do KRUS w ostatnich latach? Resort podaje, że wydatki budżetu państwa w części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w:

  • 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 18.919.918 tys. zł, w tym dotacja do Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 18.430.121 tys. zł,
  • 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 18.666.652 tys. zł, w tym dotacja do Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 18.367.033 tys. zł,
  • 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 19.150.091 tys. zł, w tym dotacja do Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 18.859.493 tys. zł,
  • 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie 20.141.263 tys. zł, w tym dotacja do Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 19.878.144 tys. zł.

Ministerstwo ustosunkowało się też do pytania, o ile zwiększy się dopłata do KRUS w związku z planowaną reformą wysokości emerytur dla tzw. dużych rolników, o czym ostatnio zrobiło się głośno.

Według urzędników, w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzającym mechanizm rekompensujący opłacanie:

  • składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych - szacuje się, że w 2023 r. KRUS dodatkowo otrzyma z budżetu państwa dotację do Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 9.108 tys. zł.;
  • podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej - szacuje się, że w 2023 r. KRUS dodatkowo otrzyma z budżetu państwa dotację do Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 46.191 tys. zł.

Warto dodać, że zeszłe lata przyniosły zwiększenie liczby pracowników KRUS. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2020 r. wynosił 6177 osób, na 31 grudnia 2021 r. - 6214 osób, a na 31 października 2022 r. - 6259 osób.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej