Koła gospodyń wiejskich mają ostatnie godziny na składanie wniosków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2022,13:45 Aktualizacja: 28-09-2022,13:49
A A A

Tylko do 30 września koła gospodyń wiejskich (KGW) mają czas na ubieganie się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Dotychczas wnioski o przyznanie pomocy złożyło ponad 10,8 tys. kół na kwotę blisko 60 mln zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniła, że rozpatruje dokumenty na bieżąco i wypłaca wsparcie. Do KGW trafiło już 57,5 mln zł.

konkurs kulinarny bitwa regionów, koła gospodyń wiejskich, KGW Durąg

"Bitwa Regionów" rozstrzygnięta. Znamy najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu (woj. warmińsko-mazurskie) zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie kulinarnym "Bitwa Regionów". Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 618 drużyn - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia...

Po raz kolejny o takie wsparcie w biurach powiatowych ARiMR mogą ubiegać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję. Obecnie jest w nim zarejestrowanych 11 670 takich organizacji - najwięcej w Wielkopolsce oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Właśnie w tych regionach, jak wynika ze statystyk dotyczących trwającego naboru, pomoc cieszy się największym zainteresowaniem.

Ważne jest, żeby przed wypełnieniem wniosku o przyznanie dofinansowania upewnić się, czy liczba członków koła zgadza się z danymi wpisanymi do rejestru. Jeżeli jest inaczej, należy zaktualizować informacje w placówce Agencji, ponieważ wysokość dofinansowania zależy od liczby członków koła.

Koło liczące do 30 członków otrzyma 5 tys. zł; dla 31-75 członków dotacja wynosi 6 tys. zł, na 7 tys. mogą liczyć KGW, gdy należy do niego ponad 75 członków. Koła muszą wykorzystać otrzymaną pomoc do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć - przez złożenie sprawozdania - do 31 stycznia 2023 r.

Koła mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

Dofinansowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania - przypomina ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt