Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Łączna pula to 150 tys. zł

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-07-2016,7:55 Aktualizacja: 29-07-2016,8:31
A A A

Między innymi na poprawę ładu przestrzennego wsi mogą dostać pieniądze gminy w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego naboru wniosków.

Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na "Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi".

Jego pierwszym etapem były zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi warsztaty "Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny".

Planowanie przestrzenne, Przestrzeń obszarów wiejskich, krzysztof jurgiel

Przestrzeń obszarów wiejskich będzie uporządkowana

Przygotowanie propozycji zmian do nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zapowiedział Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Chodzi o uproszczone plany miejscowe, które pozwolą na uwolnienie części gruntów rolnych dla...
Eksperci z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uczyli, jak dobrze taką wiejską przestrzeń zagospodarować (m.in. w jaki sposób opracować ciekawe koncepcje zagospodarowania terenu, spójne z krajobrazem i dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi).

Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji, by dopracować szczegóły powstających koncepcji.

"Szczególną uwagę zwracano m.in. na nasadzenia i pielęgnację rodzimych gatunków roślin. W efekcie warsztatów powstało 25 wstępnych koncepcji zagospodarowania terenów wiejskich” - podaje urząd marszałkowski.

W następstwie warsztatów ogłoszono adresowany do liderów wiejskich konkurs na "Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi" (całość współfinansowana jest ze środków unijnych). Jak zaznaczają organizatorzy, ma on dać mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy.

Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich, audytorzy ue, Europejski Trybunał Obrachunkowy

Fundusze na rozwój obszarów wiejskich są źle wydawane

Unijni audytorzy, którzy skontrolowali kilka krajów, w tym Polskę, skrytykowali sposób wydawania środków na obszarach wiejskich, wskazując, że niektóre z projektów przyczyniły się wprawdzie do ich rozwoju,...
Jest o co walczyć, bo dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Ich łączna pula wynosi 150 tys. zł, z czego dla zwycięzcy przewidziano 50 tys. zł, dla zdobywcy drugiego miejsca - 30 tys. zł, trzeciego zaś - 20 tys. zł. Autorzy projektów, które zostaną wyróżnione, otrzymają po 10 tys. zł (komisja jednak może inaczej podzielić nagrody, w zależności od liczby i poziomu projektów).

Projekty trzeba tam zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia, jego rozstrzygnięcie nastąpi zaś do końca września br.

Sołeckie granty

Jeśli chodzi o województwo łódzkie, w ramach naboru prowadzonego przez tamtejszy samorząd, gminy wiejskie będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa.

szkoła, edukacja, wiejskie szkoły, likwidacja wiejskich szkół, KRIR, gmina

Nie chcą likwidacji wiejskich szkół

O podjęcie działań w kwestii m.in. przeciwdziałania likwidacji wiejskich szkół zaapelowano podczas III Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Wnioski przyjęte...
- Dla jednej miejscowości może zostać złożony tylko jeden wniosek. Jeżeli sołectwo obejmuje kilka miejscowości, wówczas gmina może złożyć więcej niż jeden wniosek, pod warunkiem, że projekty realizowane będą w różnych miejscowościach - tłumaczy Artur Bagieński, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za rozwój obszarów wiejskich.

Zadania, na które można dostać wsparcie podzielono na cztery kategorie: poprawa ładu przestrzennego, rozwój społeczności lokalnych, poprawa dostępu do sektora kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz promocja gminy.

- Gminy mogą np. promować swoje produkty regionalne, organizować wystawy, imprezy i konkursy promujące swój region, budować place zabaw dla dzieci, kupować sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych czy organizować wydarzenia kulturalne - precyzuje marszałek Witold Stępień.

Łączna pula do rozdysponowania wynosi 150 tys. zł, a wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 5 tys. zł. Oznacza to, że dofinansowanych zostanie przynajmniej 30 projektów.

Trzeba je będzie zrealizować w przedziale czasowym 1 września - 15 listopada br.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt