Banki spodziewają się pogorszenia wyników finansowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2017,14:45 Aktualizacja: 05-04-2017,15:11
A A A

Banki zakładają istotne pogorszenie wyników finansowych w stosunku do 2016 r. Spadek ma wynieść łącznie 12,3 proc. - ujawniła Komisja Nadzoru Finansowego w opracowaniu poświęconym planom finansowym krajowych banków komercyjnych na 2017 rok.

"Niemniej w 2017 r. zaplanowano wzrost wyniku odsetkowego o 6,3 proc., a wyniku z tytułu opłat i prowizji o 6,5 proc. Koszty działania mają zwiększyć się o 4,1 proc." - poinformowała KNF i dodała, że na zmniejszenie wyników w porównaniu z 2016 r. wpływ ma również ubiegłoroczny jednorazowy zysk ze sprzedaży udziałów w Visa Europe.

podatek bankowy, wiesław janczyk, ministerstwo finansów, podatki, komisja europejska

Budżet zyska miliardy złotych z podatku bankowego

Zakładamy, że w tym roku budżet państwa uzyska blisko 4 mld zł z tytułu podatku bankowego - przekonuje Wiesław Janczyk, wiceminister finansów. Dodał, że w ubiegłym roku było to powyżej 3 mld zł. - To jest kwota powyżej 3 mld zł. Podatek nie...

Z opracowania KNF wynika, że banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2017 r. Motorem wzrostu mają pozostać kredyty sektora niefinansowego, które w ciągu roku mają zwiększyć się o 5,9 proc.

Banki na ten rok optymistycznie prognozują wzrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw, który ma urosnąć o 10,2 proc. Zwiększyć ma się zarówno poziom kredytów dla małych i średnich firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Wzrosty te mają wynieść odpowiednio o 9,1 proc. i 11,6 proc.

Jak podała KNF, istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 12,6 proc., co jest związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Według banków w tym roku w zakresie kredytów dla nieruchomości mieszkaniowych nastąpi niewielkie zwiększenie wartości portfela, bo o 0,8 proc. "Jednocześnie można zauważyć dalsze wygaszanie portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w szwajcarskich frankach. Banki w 2017 r. zaplanowały zmniejszenie tego portfela o 9,7" - napisano w opracowaniu KNF.

Banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego w wysokości 5 proc. w tym roku, przy czym depozyty osób prywatnych mają wzrosnąć o 5,2 proc., a depozyty przedsiębiorstw o 4,6 proc. KNF za pozytywny uznała fakt, że depozyty od osób prywatnych oraz przedsiębiorstw zwiększą się, podczas gdy depozyty sektora finansowego mają się zmniejszyć (o 8,0 proc.).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej