WIR: Krajowy Plan Strategiczny w takiej formie nie ma racji bytu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-06-2022,7:15 Aktualizacja: 24-06-2022,7:55
A A A

Jeśli rolnicy mają osiągać ambitne cele redukcyjne w zakresie stosowania nawozów sztucznych, antybiotyków czy pestycydów, to wymaga to inwestycji i modernizacji gospodarstw. A środki na to w budżecie pomocowym mogą być wręcz zmniejszone.

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyjęło stanowisko w sprawie uwag Komisji Europejskiej do polskiego Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027.

Copa-Cogeca, Europejski Zielony Ład, koszty produkcji rolnej, wojna w Ukrainie

Zielonego Ładu nie można wdrażać kosztem produkcji rolnej

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne, galopująca inflacja i rosnące lawinowo koszty energii trapią europejskich rolników. W ocenie zrzeszającej ich organizacji Copa-Cogeca nie można zatem wdrażać Zielonego Ładu kosztem produkcji rolnej....

Uwagi zdaniem Izby tylko potwierdzają słuszność wysuniętego przez nią zaraz po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę postulatu wydłużenia o kolejny rok obecnie obowiązującego PROW. Pomogłoby to jej zdaniem lepiej przygotować rolników oraz instytucje wdrożeniowe do implementacji radykalnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

WIR zwraca uwagę na wytykanie przez KE zbyt małych ambicji polskiego KPS w osiąganiu ambitnych celów i wskaźników klimatycznych oraz środowiskowych. Tymczasem jeśli nawet można byłoby się z tym zgodzić, to tylko pod warunkiem zwiększenia budżetu KPS, chociażby w porównaniu do obecnego PROW.

"Dobrym przykładem mogą tu być działania inwestycyjne, finansowane w ramach II filaru. Jeśli mamy osiągać ambitne cele redukcyjne w zakresie stosowania nawozów sztucznych, antybiotyków czy środków ochrony roślin, to jest to jedynie możliwe poprzez inwestowanie i dalszą modernizację gospodarstw rolnych. W tym czasie budżet na działania inwestycyjne jest znacząco zmniejszony. Komisja wymaga, aby dofinansowywać również działania w zakresie rozwoju ekonomicznego i społecznego obszarów wiejskich, podczas gdy naszym zdaniem jest zbyt mało środków na finansowanie działań dotyczących stricte działalności rolniczej" - czytamy w stanowisku wielkopolskiego samorządu rolniczego.

zielony ład, KRIR, wojna w Ukrainie, Copa-Cogeca

Zielony ład trzeba opóźnić. Wojna wszystko zmieniła

Konsekwencje wojny w Ukrainie z każdym dniem coraz bardziej odczuwa Polska i kraje sąsiadujące, ale także odległe państwa, które przez lata sprowadzały z Ukrainy surowce. Nie wiemy także jak długo potrwa ta sytuacja, ani jaki będzie jej...

Według delegatów, nietrafione są też uwagi dotyczące zbyt małej skali oddziaływania, bardziej ambitnych ekoschematów. Izby rolnicze zwracały bowiem już wcześniej uwagę, że stawki proponowane za takie ekoschematy jak łąki kwietne, są zdecydowanie zbyt niskie w stosunku do kosztów ich zakładania oraz kosztów utraconych korzyści, szczególnie w sytuacji rosnących cen sprzedaży płodów rolnych.

"Nasze analizy pokazują, że połączenie trzech różnych ekoschematów pozwoli rolnikowi na otrzymanie dopłat bezpośrednich na podobnym do dzisiejszego poziomie. Tymczasem - i na to zwraca uwagę Komisja Europejska – stawki za poszczególne schematy mogą być obniżone ze względu na ograniczoną pulę środków. Możliwość łączenia ekoschamtów i wysokość stawek jest nieprecyzyjnie określona w KPS. Uważamy, że jeśli rolnik ma się podjąć praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, to musi wiedzieć, jaką dopłatę otrzyma" - zwraca uwagę WIR.

W stanowisku wytknięto jeszcze m.in. większe rekomendacje ze strony KE co do wyłączenia obszarów spod produkcji rolniczej oraz że degresywność wsparcia i capping będą szczególnym zagrożeniem dla towarowych, rodzinnych gospodarstw w wielu regionach kraju.

Copa-Cogeca, FBZPR, strategia "Od pola do stołu", strategia "Bioróżnorodności"

Rolnicze organizacje chcą odłożenia reform Zielonego Ładu

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych w związku z destabilizacją sytuacji spowodowaną atakiem Rosji na Ukrainę zaapelowała do KE o odłożenie wejścia w życie reform Zielonego Ładu i zawieszenie funkcjonowania systemy handlu...

Jednocześnie izba podziela pogląd Komisji Europejskiej co do wzmocnienia systemu doradztwa i transferu wiedzy oraz zgadza się z uwagami KE w zakresie rolnictwa
węglowego czy produkcji energii odnawialnej na obszarach wiejskich.

W szczególności w jej ocenie należy stworzyć systemowe rozwiązania, dzięki którym możliwy będzie obiektywny pomiar sekwestracji węgla w danym gospodarstwie rolnym, na podstawie którego rolnik wdrażający praktyki rolnictwa węglowego, uzyska dostęp do dodatkowego finansowania swojej działalności.

"Biorąc pod uwagę wymienione argumenty, wnioskujemy o więcej czasu na wynegocjowanie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Musi ona uwzględniać nie tylko aspekty klimatyczne i środowiskowe, ale również bezpieczeństwa żywnościowego widzianego w szerszym, aniżeli sama Unia Europejska, kontekście. Uważamy, że nie można brnąć dalej w kierunku zagłady polskiego rolnictwa i nie widzieć zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu działań wojennych i niespotykanej dotychczas skali suszy wiosennej, jaka na dziś dotyka Polskę, ale i bezpieczeństwa żywnościowego całej Europy. Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027 w takiej formie i w tym czasie nie ma racji bytu" - brzmi podsumowanie stanowiska.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu