W lasach będzie wykorzystywana woda z dróg. Jest porozumienie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2021,8:45 Aktualizacja: 22-01-2021,8:46
A A A

Zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z dróg na terenach leśnych dotyczy zawarte porozumienie pomiędzy Lasami Państwowymi a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

- To dobra wiadomość dla każdego, komu zależy na dobrym wykorzystaniu zasobów dla dobra środowiska naturalnego. To krok w dobrą stronę, który pokazuje, że instytucje państwowe powinny i mogą współpracować i realizować nowoczesne projekty - powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

gospodarowanie wodą, Wody Polskie, woda dla celów rolniczych, ograniczanie niedoborów wody

Jak zwiększyć dostępność wody dla rolnictwa?

14-15 stycznia odbyła się pierwsza edycja Polskiego Kongresu Rolniczego zorganizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w formie online. Pierwszego dnia jeden z bloków tematycznych dotyczył wody, jej niedoborów i działań jakie...

Resort podaje, że podpisane porozumienie ramowe dotyczy wyłącznie nowych inwestycji i precyzuje warunki współpracy w zakresie odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych z terenu pasa drogowego, a także zagospodarowania ich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Oba podmioty będą za każdym razem oceniać i uzgadniać możliwości techniczne odprowadzania zgromadzonej wody oraz potencjalny wpływ działań na tereny leśne.

"Na etapie budowy tras powstaną specjalne zbiorniki i urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Następnie po lesie rozprowadzi je system rowów z urządzeniami piętrzącymi i filtrującymi. Rolą leśników będzie dbałość o tę część systemu zlokalizowaną w lesie. Przez cztery lata od wybudowania zbiorników próbki wód opadowych i roztopowych będą systematycznie badane, tak by w porę modyfikować konieczną filtrację i wykluczyć możliwość dostania się do lasów niepożądanych substancji" - wskazuje Ministerstwo Infrastruktury.

Wody Polskie, walka z suszą, powódź, ciągniki rolnicze

Wody Polskie na zakupach. Ciągniki i auta za miliony

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poszerza park maszyn m.in. o koparki i ciągniki rolnicze oraz górskie. Ogłoszone przez firmę zamówienia dotyczą także dostawy nowych samochodów. Przedsiębiorstwo podkreśla, że jako...

Według urzędników, powstanie zbiorników w pasie drogowym w sąsiedztwie lasów ma też dodatkowy atut. W porozumieniu ujęto możliwość ich wykorzystania w celach gaśniczych czy też w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

"Do tej pory przy tego rodzaju inwestycjach wykorzystywano rozwiązanie z systemem pomp, które odprowadzały wodę na duże odległości. Teraz, w uzasadnionych przypadkach, można będzie wyeliminować to kosztowne rozwiązanie. Jeśli nadleśnictwo uzna, że istnieje taka możliwość, wody z pasa drogowego zostaną wykorzystane w bliższej okolicy, poprawiając uwilgotnienie terenów leśnych" - wyjaśnia resort.

I zapewnia, że proponowane rozwiązania będą uwzględniały zapisy dotyczące obszarów objętych ochroną i dotyczące urządzenia lasu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement