Jak zwiększyć dostępność wody dla rolnictwa?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
16-01-2021,13:00 Aktualizacja: 16-01-2021,13:19
A A A
14-15 stycznia odbyła się pierwsza edycja Polskiego Kongresu Rolniczego zorganizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w formie online. Pierwszego dnia jeden z bloków tematycznych dotyczył wody, jej niedoborów i działań jakie mogą podejmować rolnicy, by zwiększyć jej dostępność do celów rolniczych. Swoje działania w tym zakresie przedstawiło także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  
 
Dr Bogumił Nowak z Wód Polskich wśród największych winowajców coraz częściej powtarzających się okresowych niedoborów wody wskazał: 
 
program moja woda, ministerstwo klimatu, susza w polsce, NFOŚiGW

"Moja woda" także dla rolników. Ale nie dla rolnictwa

Z dobrodziejstw hucznie ogłoszonego, rządowego programu "Moja woda" mogą korzystać rolnicy, ale jako właściciele domów. Natomiast działalność stricte rolnicza już jest ze wsparcia wykluczona. O wprowadzenie zmian do - mającego być...
Czynniki klimatyczne:
- wyższa temperatura powietrza,
- wyższy wskaźnik ewapotranspiracji,
- dłuższy sezon wegetacyjny, 
- nierównomierny rozkład opadów, 
 
Nieprawidłową gospodarkę wodną:
- przyspieszenie odpływu wód z pól i łąk,
- niski wskaźnik retencji na gruntach ornych i użytkach zielonych,
 
Nadmierną eksploatację wód podziemnych.
Intensywne zabiegi agrarne, prowadzące do przesuszenia gleby. 
 
Jak podkreślił prelegent, działania zmierzające do ograniczenia niedoborów wody i jednocześnie zwiększenia jej dostępności dla rolnictwa leżą zarówno po stronie Wód Polskich, jak i samych rolników. Przy czym Wody Polskie realizują i zamierzają kontynuować inwestycje o większej skali. Liczą, że te mniej nakładowe, w ramach sowich gospodarstw podejmą rolnicy.  
 
Jakie działania podjęło PGW Wody Polskie?
 
ograniczanie skutków niedoboru wody w pszenicy ozimej, susza, uprawa roli, następstwo roślin, termin siewu, dobór odmian

Jak ograniczyć skutki niedoboru wody w uprawie pszenicy ozimej?

Panująca w ostatnich latach susza mocno dokuczyła plantatorom, nie tylko zbóż, bo spowodowała znaczące straty plonów. Na pogodę nie mamy wpływu, ale są sposoby, które pozwalają złagodzić negatywne skutki braku wody.   W...
- bieżące piętrzenia w obiektach hydrotechnicznych,
- magazynowanie wody w istniejących zbiornikach, 
- budowa nowych zbiorników retencyjnych,
- prace realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych, 
- partnerstwa ds. Kształtowania Zasobów Wodnych (645 działań).
 
Dr Nowak podał kilka przykładów inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie przez Wody Polskie, w tym w rejonach najbardziej ubogich w wodę, a więc w centralnym i zachodnim.  
 
A jakie działania w opinii Wód Polskich pozostają w zakresie rolników?
 
Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych:
- przywracanie funkcji nawadniających urządzeniom wodnym na polach i użytkach zielonych, 
- odtwarzanie oczek wodnych,
 
Zmiana systemu nawadniania upraw:
- ograniczenie poboru wód podziemnych do nawodnień rolniczych i zwiększenie udziału wód powierzchniowych w systemie nawodnień,
- wprowadzanie nawodnień kropelkowych, 
- wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawadniania i nawożenia upraw polowych, 
 
program moja woda, ministerstwo klimatu,gromadzenie deszczówki

Budżet programu "Moja woda" wzrośnie o kolejne miliony

Ministerstwo Klimatu poinformowało, że budżet na 2020 r. programu dofinansowania przydomowych instalacji retencyjnych "Moja Woda" wzrośnie o 10,2 mln zł - do prawie 115 mln. Chodzi o to, by wszystkie wnioski o dofinansowanie zostały...
Zmiana stosowanych technik agrarnych:
- zmiana kierunku orki na działkach o dużym nachyleniu,
- zwiększenie udziału próchnicy w glebie, 
- przywracanie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. 
 
Opracowanie zbioru dobrych praktyk racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie oraz edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększenia retencji na gruntach rolnych.
- upowszechnienie upraw mniej wrażliwych na suszę,
- ograniczenie ekspansji gruntów rolnych w dolinach rzek i terenach zalewowych, 
- propagowanie ubezpieczeń upraw rolnych. 
 
Podczas kongresu szczególnie mocno rozwinięty został punkt dotyczący zmiany stosowanych technik agrarnych. 
 
Prof. Jacek Przybył z UP w Poznaniu omówił stosowanie techniki i technologii chroniących wodę w glebie. Najwięcej uwagi poświęcił przy tym ultra płytkiej uprawie ścierniska (do 2-3 cm), wskazując na jej funkcje i maszyny, które można do tego celu wykorzystać. 
 
Uprawa ta może być jednym z elementów, zarówno uprawy orkowej, jak i konserwującej, o której opowiedział z kolei dr hab. Tomasz Piechota z UP w Poznaniu. Podkreślił, że jest ona odpowiedzią na zmiany klimatyczne. O tym jednak napiszemy w oddzielnym artykule. 
 
  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj