Tak mają wyglądać emerytury stażowe. Jaki okres ubezpieczenia będzie wymagany od rolników?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Karolina Kropiwiec PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2023,9:15 Aktualizacja: 22-11-2023,9:19
A A A

Emerytura stażowa będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - wynika z informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczący wprowadzenia emerytur stażowych realizuje jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Zapowiedź możliwości przejścia na emeryturę stażową zawarto także w programie PiS "Bezpieczna Przyszłość Polaków".

emerytura, emerytura stażowa, krus, anna gembicka

Przeciętna emerytura rolnicza to 1500 zł. Będą świadczenia stażowe?

Ile wynosiła średnia emerytura wypłacana przez KRUS w 2022 roku? Czy przewidywane jest wprowadzenie emerytur stażowych na wsi w najbliższym czasie? Na te pytania odpowiedziało ministerstwo rolnictwa. „Do biur poselskich nadal napływają...

Odpowiednio długi okres ubezpieczeniowy

W informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu podkreślono, że projekt MRiPS z jednej strony odpowiada na uzasadnione oczekiwania społeczne, a z drugiej uwzględnia możliwości, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny. Zgodnie z informacją emerytury stażowe dedykowane będą osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Podkreślono, że projektowane rozwiązanie stanowić będzie prawo, a nie obowiązek i wyboru dokona osoba zainteresowana, uwzględniając zarówno swój stan zdrowotny, sytuację finansową jak i możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej.

Projekt ustawy obejmuje swoimi regulacjami ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym, a także objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z projektem ustawy - jak czytamy w rządowej informacji - emerytura stażowa będzie przysługiwała ubezpieczonym, którzy wykażą się odpowiednio długim okresem ubezpieczeniowym – składkowym, wynoszącym w przypadku kobiet – 38 lat oraz w przypadku mężczyzn – 43 lata.

Powiązanie z okresem aktywności zawodowej

Zaproponowano, aby nabycie prawa do emerytury stażowej było uzależnione od jej wysokości, czyli świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty minimalnej emerytury.

zus, krus, emerytury, emerytury rolnicze, rolniczy system ubezpieczeń, podatek dochodowy, ulgi

W 2022 roku 132 tys. osób skorzystało na odraczaniu emerytury. Dotyczy to także systemu rolniczego

Według danych z rozliczenia podatku dochodowego za 2022 r. z ulgi dla pracujących seniorów skorzystało 132 tys. osób, a kwota przychodu objętego zwolnieniem wyniosła 7 mld zł. Jednak jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych,...

Wysokość emerytury stażowej będzie zasadniczo ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym.

"Proponowane rozwiązanie, uzależniające prawo do emerytury od stażu ubezpieczeniowego spełnia warunek powiązania wysokości przyznanego świadczenia z okresem aktywności zawodowej. Od okresu opłacania składek zależy bowiem udział ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeniowego. Staż ubezpieczeniowy, a w szczególności okresy składkowe, obok wieku emerytalnego oraz kwoty opłacanych składek, to istotne parametry systemu emerytalnego, wpływające na wysokość emerytury" - czytamy w informacji.

Autorzy projektu zaznaczają, że w tzw. starym systemie emerytalnym staż ubezpieczeniowy przesądzał również o prawie do emerytury. W tzw. nowym systemie emerytalnym jest jedynie warunkiem uprawniającym do najniższej emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Składki z uwzględnieniem waloryzacji

Projekt zakłada, że podstawę obliczenia emerytury stażowej stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie.

krir, izby rolnicze, samorząd rolniczy, minister rolnictwa, emerytury, renty, emeryt, rencista, status, prawo, przepisy

Status rolniczego emeryta w miejsce rencisty. Izby chcą zmiany przepisów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych - realizując wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej – zwrócił się do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów w celu umożliwienia rencistom rolniczym uzyskania statusu emeryta...

Zgodnie z projektem emerytura stażowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

Emerytury stażowe z rolniczego systemu

Projekt ustawy wyłącza możliwość łączenia świadczeń z systemu emerytalno-rentowego (niezależnie, czy powszechnego czy rolniczego) z emeryturą stażową.

Projekt ustawy określa również zasady, na których emerytury stażowe będą przysługiwały osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ubezpieczonemu rolnikowi, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego będzie przysługiwała emerytura rolnicza, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 38 lat w przypadku kobiet i 43 lat w przypadku mężczyzn.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Poleć
Udostępnij