Rolnikom łatwiej będzie sporządzić plan nawożenia azotem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
19-05-2019,11:00 Aktualizacja: 19-05-2019,11:18
A A A

W tym roku po raz pierwszy część rolników sporządza plany nawożenia azotem. Aby pomóc im w przygotowaniu dokumentów biura powiatowe ARiMR udostępniają informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich.

Przepisy unijne wskazują na konieczność ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. W Polsce przyjęto specjalny program działań mających na celu zmniejszenie takich zanieczyszczeń.

ciągnik, rzepak, rozsiewacz, nawozy

Program azotanowy: co które gospodarstwo musi przestrzegać?

Im bliżej wiosny, tym rolnicy są coraz zdezorientowani jakie obowiązki nakłada na nich Program azotanowy. Wynikają one z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu...

Jednym z jego elementów jest sporządzanie przez rolników planów nawożenia azotem. Pomogą w tym dane z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych udostępniane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt IRZplus został uruchomiony przez ARiMR pod koniec sierpnia 2018 r.

Łączy zalety elektronicznej księgi stada gromadzącej wszystkie informacje o hodowanych przez rolnika krowach, kozach, świniach czy owcach, a także platformy umożliwiającej załatwianie urzędowych spraw wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich. Przez kilka miesięcy funkcjonowania portalu rolnicy złożyli już za jego pośrednictwem ponad 540 tys. dyspozycji.

W celu uzyskania informacji dotyczących bydła, owiec, kóz i świń, które przebywały we wskazanej przez rolnika siedzibie stada, w określonym czasie, "należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR wniosek o wydanie informacji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad producenta, zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych".

nawożenie azotem, maksymalne dawki azotu, zanieczyszczenie wód azotanami, Centrum Doradztwa Rolniczego

Rolnicy muszą wyliczać azot. CDR ma dla nich aplikacje

Aplikacje-kalkulatory do sporządzania planu nawożenia azotem i do wyliczania maksymalnych dawek azotu przygotował dla rolników radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR). Zostały opracowane według założeń rządowego rozporządzenia z...

Informacje można wykorzystać do sporządzenia planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu z wykorzystaniem aplikacji do sporządzania obrotów stada dostępnej na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Plan nawożenia azotem musi sporządzić rolnik, który:

  • prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
  • posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych
  • prowadzi uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha (ich lista została określona w załączniku nr 7 do „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”)

azot, dyrektywa azotanowa, rolnictwo, ekologia, ochrona wód, NIK

NIK o zapobieganiu zanieczyszczenia wód związkami azotu

Zmienia się sposób wdrażania dyrektywy azotanowej na terenie Polski. Po wejściu w życie 27 lipca br., obowiązującego na terenie całego kraju Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami...

  • utrzymuje obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego
  • nabył nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny od rolnika, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, lub od podmiotu importującego.

Plan nawożenia azotem sporządza się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje w gospodarstwie rolnym przez 3 lata od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.

Plan dla upraw w plonie głównym powinien być opracowany od 1 stycznia do zbioru danej uprawy (z uwzględnieniem nawożenia uprawy ozimej jesienią roku poprzedniego) oraz opracowany dla uprawy ozimej wysianej jesienią, która będzie plonem głównym w następnym roku. Rolnik, który jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, nie może stosować wyższych dawek niż wynikające z planu.

dyrektywa azotanowa, ochrona wód, marek gróbarczyk, MGMiŻŚ

Rząd uruchomi programy ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotem

Planowane są programy unijne dotyczące rolnictwa, w szczególności ochrony wody przed zanieczyszczeniem azotem. Mają mieć wartość ok. 300 mln euro do 2024 r. - poinformował w Katowicach szef MGMiŻŚ Marek Gróbarczyk. Minister gospodarki...

Dodatkowo rolnicy prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior - przygotowując plan nawożenia azotem muszą zwrócić uwagę, aby był opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniających stosowane odpady i nawozy.

Gospodarze ponadto muszą doręczyć kopię planu wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska - wraz z uzyskaną wcześniej pozytywną opinią okręgowej stacji chemiczno-rolniczej - nie później, niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu