Produkcja win w Polsce dynamicznie rośnie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-01-2021,10:45 Aktualizacja: 14-01-2021,11:12
A A A

330 podmiotów gospodarczych wpisanych jest do ewidencji producentów win prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Produkcja wina w Polsce w latach 2009-2020 wzrosła aż 35 krotnie - poinformował Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Według Ośrodka w tym czasie liczba producentów wina zarejestrowanych w ewidencji zwiększyła się 16-krotnie, powierzchnia uprawy winorośli wzrosła 15-krotnie. Jednocześnie nastąpił 35-krotny wzrost produkcji wina.

jakość wina, oznaczenie wina, produkcja wina w polsce, ijhar-s

Winą są dobrej jakości, ale zbyt często źle oznaczone

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała w drugim kwartale jakość handlową wina z winogron pochodzących z upraw winorośli w Polsce. Objęto nią 32 podmioty, nieprawidłowości dotyczyły głównie oznakowania. W...

- Obserwowany dynamiczny rozwój polskiego winiarstwa jest wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim bodźcem dla rozwoju rynku wina było wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, które zniosły szereg barier administracyjnych utrudniających rozwój winiarstwa na obecną skalę, a także czynniki społeczne - skomentował ekspert.

Producent, czyli osoba fizyczna lub prawna, która chce wyrabiać wino i sprzedawać je, musi uzyskać wpis do ewidencji producentów wina. Sprawy są regulowane przez przepisy unijne i krajowe.

Ewidencja jest potrzebna, ponieważ wino jest objęte podatkiem akcyzowym, a konieczna jest także kontrola metod produkcji wina, jego etykietowania oraz certyfikacji.

Wpis do ewidencji jest dokonywany na podstawie wniosku, który składa się do 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek.

Sektor winiarski,pandemai koronawirusa, janusz wojciechowski, produkcja wina

Sektor wina dostanie nadzwyczajne wsparcie

Komisja Europejska przyjęła dodatkowy pakiet nadzwyczajnych środków mających na celu wsparcie sektora wina w następstwie kryzysu związanego z koronawirusem i jego negatywnych konsekwencji dla branży. Sektor winiarski jest jednym z...

Dotyczy jedynie producentów, którzy zamierzają wprowadzać wino do obrotu handlowego, natomiast bez żadnych zezwoleń można wyrabiać wino na własne potrzeby. Chodzi o wino wytwarzane ze świeżych winogron w procesie fermentacji.

Natomiast 15 stycznia upływa termin składania deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 zobowiązani są do złożenia deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym.

Rok gospodarczy na rynku wina zaczyna się od 1 sierpnia, a kończy 31 lipca następnego roku.

Najwięcej winnic znajduje się w pasie województw południowo-zachodnich, południowo-wschodnich i południowych, na terenie których warunki klimatyczne w największym stopniu sprzyjają uprawie winorośli.

Na rok gospodarczy 2020/2021 w ewidencji prowadzonej przez KOWR zarejestrowanych jest 330 winnic - najwięcej w województwach: małopolskim (64), lubuskim (38), dolnośląskim (37), podkarpackim (33) oraz lubelskim (33).

ewidencja winnic, plantacje winorośl, ministerstwo rolnictwa, produkcja wina

Ministerstwo chce wprowadzić ewidencję winnic

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich, przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zakłada utworzenie ewidencji winnic. Ma to m.in. umożliwić producentom wina dostęp do informacji o plantacjach winorośli w Polsce i usprawnić kontrolę...

Wielkość winnic waha się od kilkunastu arów do kilkunastu hektarów. Największe znajdują się w woj. małopolskim i zachodniopomorskim. Bardzo często winnice można spotkać przy obiektach agroturystycznych.

Wroński zauważył, że duże znaczenie ma postęp w hodowli roślin, co pozwala na uprawę winorośli, które coraz lepiej radzą sobie w polskim klimacie.

- Rosnąca popularność wina w Polsce związana jest ze zmianą modelu konsumpcji wyrobów alkoholowych przy równocześnie rosnącej ofercie asortymentowej win krajowych, po które polscy konsumenci coraz częściej sięgają - podkreślił na koniec Marcin Wroński.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj