Pandemia COVID-19 może być przełomem w rozwoju regionów wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
30-06-2021,13:45 Aktualizacja: 30-06-2021,13:51
A A A

Państwa UE, zamiast walczyć środkami ekonomicznymi z wyludnianiem się obszarów rolniczych i starzeniem się ludności na tych terenach, powinny raczej zaakceptować ten trend i skoncentrować się na zagwarantowaniu mieszkańcom dobrych warunków życiowych.

Autorzy raportu programu ESPON wskazują, że niespodziewanie epidemia COVID-19 może okazać się przełomem w rozwoju regionów wiejskich. Okazało się bowiem, że wiele osób było w stanie wykonywać obowiązki zawodowe poprzez telepracę i przeprowadziło się na obszary pozamiejskie.

grupy producentów rolnych , rada ministrów, organizacje producentów rolnych

Rząd przyjął projekt ustawy o grupach producentów rolnych

Usprawnienie procesu tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, związków i organizacji producentów, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych, który przyjął rząd. Projekt ustawy...

"To może być dobrym punktem startowym. Jeżeli w ślad za tym pójdą odpowiednie zachęty, w szczególności zapewnienie łączności i dostępności cyfrowej, możemy być świadkami nowej dynamiki na obszarach wiejskich, która osłabi proces wyludniania się tych terenów" - podkreślono w dokumencie.

Proces zmniejszania się liczby ludności na obszarach wiejskich w Europie dotyczy głównie dawnych państw bloku wschodniego (w tym Polski), ale także Europy Południowej (Portugalia, Grecja, Hiszpania, południowe Włochy), Niemiec, jak również regionów Szwecji czy Finlandii.

Przyczyna topniejącej liczby ludności wiejskiej to głównie migracja do miast, które oferują wyższy poziom życia, różnorodne możliwości zatrudnienia, a także lepszy dostęp do usług publicznych oraz atrakcyjnych form kultury i wypoczynku.

Eksperci ESPON rekomendują, aby władze rządowe czy samorządowe przestały koncentrować wysiłki na powstrzymaniu migracji przez samo stymulowanie wzrostu gospodarczego regionów peryferyjnych. Lepszą metodą może okazać się adaptacja do nieuniknionych zmian.

Grzegorz Puda, wspólna polityka rolna, Europejski Zielony Ład

Ministrowie poparli porozumienie z PE w sprawie reformy WPR

Ministrowie rolnictwa UE podczas spotkania w Luksemburgu zaakceptowali wstępne porozumienie, zawarte w piątek z Parlamentem Europejskim w sprawie kluczowych elementów reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Nowa WPR ma kłaść większy nacisk...

Jednym z najważniejszych zalecanych działań adaptacyjnych jest postawienie na cyfryzację terenów wiejskich, co przyczyni się zarówno do poprawy komfortu życia w społecznościach lokalnych, lepszego dostępu do źródeł wiedzy, jak też da impuls do rozwoju nowych i innowacyjnych form biznesu.

Kluczowym elementem będzie również zapewnienie dostępu do usług publicznych na poziomie porównywalnym do miast. W tym kontekście pada zachęta nie tylko do inwestycji w lokalne udogodnienia i instytucje, ale też do wykorzystania technologii i rozwoju takich usług, jak telemedycyna czy procedury administracyjne dostępne przez internet.

Poważnym, ale skutecznym wyzwaniem może być również przekazanie odpowiedzialności za część usług w ręce prywatnego biznesu czy organizacji pozarządowych.

Raport ESPON wskazuje też na możliwości wykorzystania funduszy unijnych na rozwój "zielonej infrastruktury" na obszarach wiejskich - w ramach działań UE na rzecz ograniczenia skutków zmian klimatycznych.

Podkreślana jest także rola inwestycji w lokalną produkcję rolniczą, łańcuchy dostaw oraz usługi okołorolnicze - co może wykreować dobrze płatne miejsca pracy i przyczynić się do rozwoju nowych specjalizacji biznesowych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu