Rząd przyjął projekt ustawy o grupach producentów rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Longina Grzegórska-Szpyt PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-06-2021,8:45 Aktualizacja: 30-06-2021,8:48
A A A

Usprawnienie procesu tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, związków i organizacji producentów, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych, który przyjął rząd.

Projekt ustawy o zmianie i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw, przedłożony został przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

organizacje rolnicze, krir, rada ministrów , dotacja celowa

Organizacje rolnicze dostaną wsparcie z budżetu państwa

Budżet będzie finansował wydatki związane z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych - wynika z projektu ustawy o izbach rolniczych, przyjętego przez rząd. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o...

Rząd chce usprawnić proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów. Nowe rozwiązania ułatwią funkcjonowanie firm posiadających status grupy producentów rolnych oraz organizacji producentów, a także wzmocnią tworzenie tego typu podmiotów na obszarach wiejskich.

Dzięki nowym przepisom, zwiększy się konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami. Propozycje rządu wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia grup producentów rolnych.

Wśród najważniejszych wymieniono zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych - z co najmniej 80 proc. do co najmniej 70 proc. Wyjaśniono, że obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90 proc. producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100 proc.

Grzegorz Puda, wspólna polityka rolna, Europejski Zielony Ład

Ministrowie poparli porozumienie z PE w sprawie reformy WPR

Ministrowie rolnictwa UE podczas spotkania w Luksemburgu zaakceptowali wstępne porozumienie, zawarte w piątek z Parlamentem Europejskim w sprawie kluczowych elementów reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Nowa WPR ma kłaść większy nacisk...

Nowela wprowadza też 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.

Wprowadzono również możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej, oraz wprowadzono obowiązek złożenia - wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów - wersji elektronicznej planu biznesowego.

Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym - dokument powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.

W projektowanej zmianie wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego. Wprowadzono również obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj