Na wsi żyje się coraz lepiej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-01-2017,13:10 Aktualizacja: 03-01-2017,13:16
A A A

Kujawsko-pomorska wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia. Dzięki pomysłom samorządowców inwestycje z udziałem środków dzielonych przez urząd marszałkowski w ostatnich latach zaszły pozytywne zmiany, dotyczące niemal wszystkich dziedzin życia.

Powstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zmodernizowano drogi, zrewitalizowano centra miejscowości, mieszkańcy korzystają z lepszych szkół, łatwiej dostępnych przedszkoli.

wieś, rolnictwo, Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi,

Polska wieś ma coraz mniej wspólnego z rolnictwem

Liczba ludności na obszarach wiejskich wzrasta, ale jednocześnie wieś jest coraz mniej rolnicza. Poza tym produktywność pracy w naszym rolnictwie wynosi zaledwie ok. 30 proc. przeciętnego poziomu unijnego. Między innymi takie niepokojące wnioski...
Potwierdzają to statystyki - jesteśmy chociażby w czołówce województw jeśli chodzi o liczbę zainstalowanych wiejskich przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. GUS podaje, że mamy ich ponad 17 tysięcy, co daje nam trzecie miejsce w kraju - informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Urzędnicy podkreślają, że w dzieleniu funduszy kluczowy jest głos mieszkańców.

- Dlatego, jako jedyne województwo w kraju, wprowadzamy w szerokiej skali mechanizm o nazwie "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność", z którego na różnorodne potrzeby mieszkańców konkretnych społeczności zostanie przeznaczone około pół miliarda złotych, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego i PO Ryby - zaznacza Krzemińska.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wieś, rozwój wsi, ryszard zarudzki

Wieś nie będzie pominięta w strategii rozwoju. Ma sporo zyskać

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju będzie uwzględniała rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa. Dokument będzie wyznaczał średniookresowe kierunki rozwoju Polski - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister. Na posiedzeniu...

- Środki marszałkowskiego budżetu obywatelskiego znajdują się w dyspozycji Lokalnych Grup Działania (LGD), czyli partnerstw mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów. Trafią one między innymi na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w tym tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych, wspieranie przedsiębiorczości społecznej, a także na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej, rozbudowy publicznej infrastruktury i wsparcie działalności przedsiębiorstw - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

- Realizacja projektów jest możliwa właśnie dzięki pomysłom zwykłych mieszkańców województwa. Działalność Lokalnych Grup Działania nie ogranicza się jedynie do mniejszych miejscowości i wsi, w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców dysponują środkami na realizację tzw. projektów miękkich - dodaje.

PROW, pieniądze, kujawsko-pomorskie,

Można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ogłoszony przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W puli są prawie 63 mln zł. -...
Jednym z priorytetów w woj. kujawsko-pomorskim jest poprawa jakości dróg, z których na co dzień korzystają mieszkańcy małych miejscowości.

Dzięki środkom pochodzącym z zakończonego na początku roku konkursu w ramach PROW możliwe było zbudowanie i remont 195 kilometrów dróg lokalnych w całym województwie.

Z myślą o rowerzystach i pieszych przeznaczymy 17,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. W trwającym do 28 kwietnia konkursie maksymalna kwota dofinansowania do budowy 1 kilometra ścieżki to 300 tys. zł.

Nie zapominano także o inwestycjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W konkursie PROW samorządy lokalne oraz spółki z ich udziałem ubiegają się o dofinansowanie na projekty budowy, przebudowy lub wyposażenia ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do systemów zaopatrzenia w wodę. W puli znajduje się prawie 63 mln zł. Wnioski można składać do 16 lutego.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu