Można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
27-12-2016,14:45 Aktualizacja: 27-12-2016,15:13
A A A

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ogłoszony przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W puli są prawie 63 mln zł.

- To kolejny nabór wniosków o wsparcie na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich regionu, który uruchomiliśmy w ramach nowego rozdania PROW. Wcześniej rozdysponowaliśmy już środki na budowę lub modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych - mówi marszałek Piotr Całbecki.

osn, tereny osn, odpływ azotu ze źródeł rolniczych, azot, gospodarowanie nawozami

Gospodarujesz na OSN-ach? Sprawdź, czy program wygasł

Programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych obowiązujące w latach 2012-2016 przestały obowiązywać. Na niektórych obszarach rolnicy nie muszą zatem spełniać wynikających z dokumentów...
Nabór wniosków o wsparcie dotyczy projektów budowy, przebudowy lub wyposażenia ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do systemów zaopatrzenia w wodę. O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy terytorialne oraz spółki z ich udziałem.

- Pomoc zostanie przydzielona w formie refundacji maksymalnie 63,6 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Limit wsparcia dla jednego beneficjenta to 2 mln zł. W sumie do rozdysponowania jest 62,8 mln zł. Nabór wniosków ruszył 22 grudnia i potrwa do 16 lutego 2017 roku - informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to jeden z ważnych instrumentów dystrybucji środków z Unii Europejskiej, którymi dysponuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

PROW, ASF, PROW 2014-2020, ministerstwo rolnictwa, Komisja Europejska

Bruksela zatwierdziła zmiany w PROW

Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła szereg zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wdrożenie reform nastąpi w pierwszej połowie 2017 roku. "Decyzją wykonawczą C(2016)8568 z dnia 09.12.2016 r....
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego odpowiada między innymi za warty blisko 180 mln zł segment dotyczący wspierania inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych, rozwojem infrastruktury wodno-ściekowej, budową targowisk, kształtowaniem przestrzeni publicznej, ochroną zabytków oraz modernizacją i rozbudową obiektów pełniących funkcje kulturalne.

Drugim segmentem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w ramach mechanizmu LEADER. To element wdrażanego przez samorząd województwa (także przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego) instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - RLKS.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu