Miliony na wsparcie strażaków ochotników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Piotr Mirowicz PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-04-2022,15:05 Aktualizacja: 04-04-2022,15:02
A A A

Ochotnicze Straże Pożarne z województwa pomorskiego otrzymają 1,7 mln zł na zakup najpotrzebniejszego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych. Pieniądze na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W siedzibie WOŚiGW w Gdańsku zorganizowano konferencję prasową w trakcie, której podsumowano konkurs "Florek - wsparcie dla OSP". Strażacy ochotnicy z Pomorza złożyli 187 wniosków na dofinansowanie zakupu profesjonalnego sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej wykorzystywanych podczas akcji.

świadczenia ratownicze OSP, Ochotnicza Straż Pożarna, PSP

Druhny i druhowie OSP starają się o świadczenia ratownicze

Do komend powiatowych (miejskich) wpłynęło 18 058 wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego druhnom i druhom OSP - poinformowała Państwowa Straż Pożarna. 17 134 dokumentów zostało już rozpatrzonych pozytywnie. Straż Pożarna...

- Strażacy to zazwyczaj pierwsze osoby na miejscu zdarzenia, gdzie zagrożone jest ludzkie życie, zdrowie i środowisko naturalne. Strażacy ochotnicy pierwsi podejmują działania, służą pomocą często z narażeniem swojego zdrowia i życia. Żeby te działania były skuteczne i bezpieczne dla strażaków, muszą posiadać niezawodny sprzęt. Ochotniczych Straży Pożarnych nie stać na profesjonalne i nowoczesne wyposażenie i tu z pomocą przychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jeśli spojrzymy na to, to widzimy, że z roku na rok tego sprzętu jest coraz więcej. I możemy być dumni z tego jak OSP funkcjonują - powiedział Marcin Horała, wiceminister infrastruktury.

Pomorskie jednostki OSP zgłosiły do WFOŚiGW w Gdańsku zapotrzebowanie na 1 200 sztuk sprzętu: 120 par butów, 210 hełmów, 115 par rękawic specjalnych, 290 kompletów ubrań specjalnych i koszarowych, 280 węży ssawnych i tłocznych. A także na kominiarki strażackie, latarki, pilarki, pompy i prądnice, wentylatory oddymiające.

Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku podkreślił znaczenie strażaków ochotników w codziennych działaniach ratowniczych. - Ważne jest, aby posiadały profesjonalny i niezawodny sprzęt. Strażacy każdego dnia troszczą się o nasze bezpieczeństwo, ale podczas działań w terenie nie zapominają też o środowisku. To dla nas bardzo istotne kwestie, doceniamy ich zaangażowanie - powiedział.

uchodźcy z Ukrainy, remizy OSP, Karol Kierzkowski

Remizy OSP schronieniem dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy, w tym rodziny strażaków, znajdują schronienie w remizach OSP. Państwowa Straż Pożarna szacuje, że miejsca dla uchodźców przygotuje nawet 8 tysięcy jednostek. "Uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w remizach...

St. bryg. Piotr Socha, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zauważył, że lepsze wyposażenie pomorskich druhów oznacza lepszą ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz środowiska.

- To kolejny rok, w którym "małe ojczyzny" zyskują środki finansowe na doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Lepsze wyposażenie to z kolei ograniczenie strat w środowisku oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, korzystających z atrakcji naszego regionu. Lokalnie to Straż Pożarna pierwsza podejmuje działania ratownicze - dodawał.

Według informacji przekazanych przez komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w województwie pomorskim funkcjonuje 600 jednostek OSP, które są zlokalizowane w mniejszych miejscowościach i 30 jednostek PSP.

Zadania w ramach naboru "Florek - wsparcie dla OSP" dofinansowane zostaną ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".

25 kwietnia WFOŚiGW w Gdańsku uruchomi kolejny nabór wniosków. Jego budżet będzie wynosił milion złotych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu