Kościół kupił 20 ha państwowej ziemi, a dostał prawie 2700 ha

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-08-2022,9:20 Aktualizacja: 05-08-2022,9:29
A A A

Ile gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) zostało przekazanych lub sprzedanych kościołom, parafiom, diecezjom czy zakonom w ostatnich latach? - pyta w interpelacji poselskiej Małgorzata Niemczyk (Koalicja Obywatelska).

Posłanka podkreśla, że kupujący ziemię rolną w Polsce muszą mieć wykształcenie rolnicze i spełniać różne kryteria.

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, kościół katolicki, kowr

Państwo wciąż przekazuje kościołom grunty

Ponad 200 hektarów w 2019 roku i ponad 1200 hektarów w ostatnich czterech latach otrzymały za darmo kościoły w Polsce z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Dokładne dane wyglądają tak: w latach 2016-2019 na rzecz...

"Proboszcz ma tylko wysłać wniosek i oświadczyć, że jego parafia ma mniej niż 15 ha. Może poprosić o dowolną działkę rolną albo wskazać taką, na której szczególnie mu zależy. Decyzję o przyznaniu ziemi podejmuje wojewoda za zgodą miejscowego dyrektora KOWR - art. 70a ustawy o stosunku państwa do Kościoła. Przepis uchwalony w 1991 roku pozwala diecezjom, seminariom, parafiom i zakonom pozyskiwać od Skarbu Państwa ziemię rolną zupełnie za darmo lub po bardzo korzystnej cenie. Diecezjom przypada do 50 ha, parafiom do 15 ha, domom zakonnym do 5 ha, a zakonom prowadzącym placówki edukacyjne lub opiekuńcze do 50 ha" - wskazuje parlamentarzystka.

Według niej, art.70a jest nagminnie nadinterpretowany przez kościół, w związku z czym wystosowała pytania do rządzących.

W odpowiedzi Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa informuje, że od 2015 r. do 31 maja 2022 r. nieodpłatnie przekazano kościelnym osobom prawnym 2 675 ha z ZWRSP. Zastrzega przy tym, że procedura nie jest prowadzona przez KOWR, lecz przez właściwego wojewodę.

kościoły, związki wyznaniowe, unijne dopłaty, jan krzysztof ardanowski, ministerstwo rolnictwa

Kościoły też dostają unijne dopłaty

Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie dostają niektóre parafie z tytułu unijnych dopłat rolniczych. Kościoły i związki wyznaniowe mogą korzystać z takiego wsparcia, o ile znajdą się w ewidencji producentów. Liczące kilka tysięcy...

"KOWR w ramach procedury wyraża jedynie zgodę, w formie postanowienia, na przekazanie na rzecz danej kościelnej osoby prawnej gruntów ZWRSP. Po wydaniu przez wojewodę decyzji w tej sprawie, KOWR, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przekazuje nieruchomość na rzecz podmiotu wskazanego w decyzji. Należy przy tym podkreślić, że wskazana wyżej procedura nie przewiduje konieczności określania wartości przekazywanych nieodpłatnie nieruchomości" - wyjaśnia Romanowski.

Jak dalej podaje od 2015 r. do 31 maja 2022 r. KOWR zrealizował 19 transakcji sprzedaży gruntów ZWRSP na rzecz kościelnych osób prawnych o łącznej powierzchni 20,4 ha i wartości 6 716 676 zł. Wszystkie nieruchomości stanowiły grunty o charakterze nierolnym.

"W okresie od 2015 roku do dnia 31 marca 2022 roku wpłynęło do oddziałów terenowych KOWR 407 wniosków kościelnych osób prawnych w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz kościołów, parafii, diecezji, zakonów i innych podmiotów związanych z kościołem, gruntów wchodzących w skład ZWRSP o łącznej powierzchni 10 812,1546 ha. Jedynie w 131 wnioskach zostały wskazane konkretne nieruchomości ZWRSP, obejmujące grunty o łącznej powierzchni ok. 5 548 ha. Wnioski te stanowią jednak jedynie informacje o zainteresowaniu danej kościelnej osoby prawnej nabyciem konkretnego gruntu. Każdy wniosek jest szczegółowo analizowany przez dany oddział terenowy KOWR pod kątem możliwości przekazania wskazanego we wniosku gruntu" - dodaje wiceszef resortu rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij