Kościoły też dostają unijne dopłaty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-07-2019,10:45 Aktualizacja: 18-07-2019,10:51
A A A

Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie dostają niektóre parafie z tytułu unijnych dopłat rolniczych. Kościoły i związki wyznaniowe mogą korzystać z takiego wsparcia, o ile znajdą się w ewidencji producentów.

Liczące kilka tysięcy pozycji zestawienie takich beneficjentów jest załącznikiem do odpowiedzi na zapytanie poselskie "w sprawie przekazywania majątku kościołom, związkom wyznaniowym oraz innym podmiotom o charakterze religijnym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi" w latach 2015-2018.

ziemia państwowa, kowr, kościelne osoby prawne, kościół katolicki, jan krzysztof ardanowski

Kościoły dostały 90 tysięcy hektarów państwowej ziemi

240 ha w 2018 roku, a przez ostatnie 26 lat w sumie 90 tys. ha - tyle ziemi z państwowego zasobu gruntów rolnych przekazano nieodpłatnie kościołom, w tym zdecydowaną większość Kościołowi Katolickiemu. Interpelację w kwestii takich darowizn...

Podobne interpelacje trafiły także do innych resortów.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w tym przedziale czasowym nieodpłatnie przekazano owym podmiotom nieruchomości o powierzchni 2214 ha i sprzedano nieruchomości o powierzchni 1,3 ha za łączną kwotę 250 tys. 260 zł. Nie przekazywano aktywów trwałych innych niż nieruchomości.

- W dalszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów. Wpis do ewidencji producentów umożliwia producentowi ubieganie się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych szeroko rozumianą Wspólną Polityką Rolną - wyjaśnia w odpowiedzi minister Jan Krzysztof Ardanowski.

systemy fotowoltaiczne, fotowoltaika w parafiach, unijne dofinansowanie, turbina wiatrowa, energia słoneczna

Parafie będą produkowały energię za unijną dotację

Ponad 300 osób będzie mogło za darmo przeszkolić się w nowo otwartym Ośrodku Szkoleniowym Nowoczesnych Technologii Odnawialnych Źródeł Energii w Błażowej na Podkarpaciu. Ze szkoleń organizowanych przez ośrodek skorzystać ma około 320...

Wobec tego kościoły, związki wyznaniowe oraz inne podmioty o charakterze religijnym, które uzyskały wpis do ewidencji producentów mogą starać się o przyznanie pomocy.

- Kwoty przyznane kościołom, związkom wyznaniowym oraz innym podmiotom o charakterze religijnym wynikają z decyzji obejmujących poszczególne płatności obszarowe, ONW oraz PROW - podaje szef resortu.

Ze wspomnianej listy kościołów, związków wyznaniowych itp., które w latach 2015-2018 korzystały z dopłat wynika, że w większości przypadków rocznie są to kwoty rzędu tysiąc do kilku tysięcy złotych.

Ale są też oczywiście przypadki większych sum, sięgających kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na przykład pewna parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Wojciecha Bpa i M. odbierała ostatnio rocznie od niemal 39 do prawie 47 tys. zł.

Wśród beneficjentów są wymienione głównie parafie, ale także zakony, klasztory, zgromadzenia sióstr zakonnych, domy zakonne, diecezje, kurie, archidiecezje, a nawet gospodarstwa rolne archidiecezji. Niemal wszystkie podmioty związane są z wyznaniem rzymsko-katolickim.

Kwoty, które im przekazywała ARiMR wynikają przede wszystkim z tytułu jednolitej płatności obszarowej, ale także z innych: ONW, rolno-środowiskowych, za zielenienie, do owoców miękkich, roślin wysokobiałkowych, zalesień czy płatności dodatkowej.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 2018 r. nieodpłatnie przekazano z państwowego zasobu ziemi kościelnym osobom prawnym łącznie 90 tys. ha, z czego 81,8 tys. ha (91 proc.) dotyczyło Kościoła Katolickiego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu