Emerytura rolnicza po zapłaceniu 100 składek?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2021,18:50 Aktualizacja: 24-05-2021,18:56
A A A

Wprowadzenia przepisów, które umożliwią przejście na emeryturę po opłaceniu 100 składek emerytalno-rentowych, niezależnie od osiągniętego wieku - domaga się Krajowa Rada Izb Rolniczych.

To jedna ze zmian, jakie postuluje uwzględnić podczas prac nad zmianą ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

emerytury rolnicze, krus, zus, świadczenia dla rolników

Emerytura Gienka z Plutycz szokuje. Średnia rolników to niecałe 1400 zł

Grubo ponad tysiąc złotych - tyle wynosi różnica średniej emerytury między rolnikami i pobierającymi świadczenia z pozarolniczego sytemu ubezpieczeń. Mniejsze kwoty otrzymują oczywiście ci pierwsi, jak np. Eugeniusz Onopiuk z serialu...

Zdaniem KRIR gospodarze, którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 25 lat, powinni ponadto otrzymywać emerytury w wysokości odpowiedniej do opłaconych przez nich składek. Rolniczy samorząd podtrzymuje także wniosek o uniezależnienie wypłaty pełnej emerytury od zaprzestania działalności rolniczej.

Izby przypominają w wystąpieniu do ministra rolnictwa, że ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obniżyła zasadniczy wiek emerytalny i przywróciła stan sprzed l stycznia 2013 roku, ale nie przywróciła gospodarzom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Z początkiem 2018 r. rolnicy utracili prawo do wcześniejszych emerytur.

"Prowadzenie gospodarstwa rolnego to bardzo ciężka, fizyczna praca w trudnych warunkach, która wiąże się z dużym ryzykiem wypadków. Specyfiką pracy w gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane m.in.: koniecznością obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, obsługą zwierząt gospodarskich czy bezpośrednim kontaktem z nawozami chemicznymi. Charakter pracy w gospodarstwie wymaga ciągłej dyspozycyjności: brak dni wolnych, urlopów i wielu innych przywilejów pracowniczych, które gwarantuje kodeks pracy. Niejednokrotnie mimo złego stanu zdrowia rolnika nie ma też możliwości skorzystania z zastępstwa na czas choroby, w szczególności przy obsłudze zwierząt gospodarskich" - wylicza rolniczy samorząd.

Zwraca też uwagę, że obecnie gospodarstwa rolne są przekazywane następnym pokoleniom zbyt późno, czego konsekwencją jest rezygnacja młodych ludzi z zajmowania się rolnictwem na rzecz innej drogi zawodowej.

"Jednym z powodów są sztywne przepisy systemu emerytalnego, które uniemożliwiają równoczesną pracę w gospodarstwie i pobieranie emerytury z jednej strony oraz brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w sytuacji, kiedy jest to korzystne dla rolnika" - argumentuje KRIR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj