Dla kogo Mama4+? Ile można "dorobić"? KRUS podpowiada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-03-2019,13:10 Aktualizacja: 01-03-2019,13:30
A A A

1 marca weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Zmieniają się też kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety - matki po osiągnięciu 60 lat, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

emerytura rolnicza, renta rolnicza, świadczenia, krus, waloryzacja rent i emerytur

KRUS zapowiada podwyżkę świadczeń

Od 1 marca emerytury i renty będą wyższe o wskaźnik waloryzacyjny, wynoszący 102,86 proc., ale nie mniej niż o 70 zł - przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicza emerytura podstawowa będzie tym samym wynosić 938,97 zł...

Ojciec po wychowaniu co najmniej czwórki potomstwa (w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę) będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu 65 lat.

Przy czym przez dziecko rozumie się: dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

"Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. - 1100 zł)" - zastrzega KRUS.

Przykład. Gospodyni w wieku 61 lat od grudnia 2017 r. pobiera emeryturę rolniczą, ale nie zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, bo jest  współwłaścicielką (razem z mężem) gospodarstwa o pow. 2,05 ha (1,10 ha przeliczeniowe).

straty spowodowane przez klęski, susza rolnicza, sejmowa komisja rolnictwa, umorzenie składek do KRUS, podatek rolny

Umorzenie składki do KRUS odbije na emeryturze. Pomoc z drugim dnem

Wśród form pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk wymienia się m.in. możliwość umorzenia składek odprowadzanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i należności z tytułu podatku rolnego przekazywanego do gminy....

Przyznano jej 1.138,05 zł emerytury rolniczej (część składkowa 233,45 zł, uzupełniająca 904,60 zł). Wypłacana jest tylko pierwsza część, a druga jest  zawieszona z powodu niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Generalnie jednak z uwagi na uprawnienie do emerytury wyższej od najniższej emerytury, rodzicielskie świadczenie uzupełniające rolniczce nie przysługuje.

Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji administracyjnej - na wniosek matki albo ojca dzieci przez prezesa ZUS albo prezesa KRUS - po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się.

KRUS będzie na pewno badał kwestię legitymowania się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wnioski wraz z załącznikami można składać od 1 marca w każdej jednostce organizacyjnej kasy. Druk jest dostępny w tych placówkach oraz tutaj.

Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury (1100 zł), a w przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytury lub renty w kwocie niższej od emerytury najniższej będzie podwyższane do kwoty najniższej emerytury.
e-ZLA, krus, zaświadczenia lekarskie, zasiłek chorobowy, niezdolność do pracy w gospodarstwie, rozliczenie podatku

KRUS o zwolnieniach lekarskich i PIT-ach. Co się zmienia?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego honoruje zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawione w formie papierowej. I sama rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent. Od 1 grudnia - o czym...


Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego można uzyskać tutaj.

Kasa informuje również, że od 1 marca zmieniają się również kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury/renty. Wynoszą odpowiednio: 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3404,70 zł) oraz 130 proc. tego wynagrodzenia (6322,90 zł).

Chodzi tu jednak o pobierających tzw. emeryturę rolniczą "wcześniejszą". Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement