Coraz mniej mieszkańców wsi żyje z rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-10-2020,8:00 Aktualizacja: 03-10-2020,20:39
A A A

Polski Instytut Ekonomiczny donosi, że coraz mniej osób mieszkających na wsi zatrudnionych jest w rolnictwie. Coraz mniejsza część dochodu tych osób pochodzi ponadto z pracy w gospodarstwie rolnym.

Od początku lat 90. zachodzą daleko idące zmiany dotyczące funkcji gospodarczej polskiej wsi. W 2018 r. 1,4 mln osób mieszkających na wsi pracowało w rolnictwie. To 12 proc. osób w wieku 15 lat lub więcej (12,1 mln) oraz 22 proc. tam pracujących.

gospodarstwa domowe rolników, gus, dochody rolników, gospodarstwo rolne

Rolnicze domostwa w liczbach. Najwięcej wydają na żywność?

Najniższy wzrost realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wystąpił w 2019 roku w gospodarstwach domowych rolników - wyliczył Główny Urząd Statystyczny. W dokumencie "Budżety gospodarstw domowych w 2019...

Odsetek zatrudnionych w rolnictwie zmalał ponad dwukrotnie w porównaniu z 1995 r. Wówczas osoby pracujące w gospodarstwach rolnych stanowiły niemal 53 proc. pracujących mieszkańców wsi. Trend ten obserwuje się także obecnie. Między 2016 a 2018 r. udział osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych spadł o 2,3 pkt. proc.

Równocześnie od początku transformacji rośnie odsetek osób mieszkających na wsi zatrudnionych w pozostałych sektorach gospodarki. Udział osób pracujących w usługach wzrósł z 24,4 proc. w 1995 r. do 44 proc. w 2018 r., a zatrudnionych w produkcji i budownictwie z 22,8 proc. do 34 proc.

Instytut wskazuje, że istotną kategorię stanowią osoby będące członkami gospodarstw domowych prowadzących gospodarstwo rolne, zatrudnione poza rolnictwem, potencjalnie pomagające nieodpłatnie w prowadzeniu gospodarstwa. W 2018 r. liczebność tej grupy wyniosła 1 mln osób.

Mieszkańcy polskiej wsi w niewielkiej mierze utrzymują się z rolnictwa. W 2018 r. dochody mieszkańców wsi z tego źródła stanowiły zaledwie 10,5 proc., podczas gdy w 2004 r. udział ten wynosił 13,1 proc.

dochody rolników, koniunktura w rolnictwie, produkcja roślinna, raport gus

GUS: dochody rolników poszły w górę

Wzrost cen w kraju w 2019 r. poprawił sytuację ekonomiczną producentów rolnych, zwłaszcza specjalizujących się w produkcji roślinnej. Dochód przedsiębiorcy rolnego w ub.r. był wyższy niż w 2018 r. o 8,4 proc. i wyniósł 44 217...

Równocześnie pomiędzy rokiem 2004 a 2018 wzrósł udział dochodów pochodzących z wykonywanej pracy najemnej - z 36,9 proc. w 2004 r. do 47,6 proc. w 2018 r. Z kolei udział dochodów pochodzących ze świadczeń społecznych spadł z 39 proc. w 2004 r. do 32 proc. w 2018 r.

W ocenie PIE, zmiany, które zaszły w aktywności zawodowej mieszkańców wsi oraz źródeł ich dochodów, związane są z dokonującym się procesem konsolidacji rolnictwa. Od 2010 r. do 2018 r. liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha zmniejszyła się o 83 tys., przy czym o 15,6 tys. wzrosła liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 20 ha.

Mimo dokonującego się procesu transformacji rolnictwa nadal 52,3 proc. gospodarstw w Polsce stanowią te najmniejsze o powierzchni do 5 ha. A zatrudnienie w rolnictwie (w 2016 r.) było ponad dwa razy większe niż średnia unijna.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement