Ukraina ma coraz więcej atutów w negocjacjach handlowych z UE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KIPDiP (em) | redakcja@agropolska.pl
19-07-2021,13:10 Aktualizacja: 19-07-2021,13:17
A A A

Ukraina wdrożyła blisko 80 proc. unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i 45 proc. norm w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Sektor rolno-spożywczy naszego wschodniego sąsiada dokłada wszelkich starań, aby osiągać postępy w dostosowaniu się do standardów unijnych. Tym sposobem konkurencja z Ukrainy zmierza do umocnienia pozycji handlowej na rynkach państw unijnych. Można domniemywać, że działania te posłużą, jako karta przetargowa w negocjacjach nowych warunków handlowych.  

Janusz Wojciechowsk, doberostan zwierząt, produkcja mięsa

Wojciechowski: dobrostan zwierząt to dobrostan rolników i konsumentów

Zwiększona przestrzeń, chów bez uwięzi, wolny wybieg, ściółka ze słomy, letni wypas, młode z matkami, zwierzęta własnego chowu, pasza z gospodarstwa, krótki transport, humanitarny ubój - to powinno być premiowane w...

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz monitoruje działania Ukrainy zmierzające do ustanowienia równoważonych warunków z unijnymi standardami w zakresie produkcji zwierzęcej.

Do tej pory pojawiały się informacje o pracach nad ustawami zbliżającymi tamtejszą wytwórczość do unijnej, m.in. w zakresie bezpieczeństwa żywności, standardów weterynaryjnych i higienicznych w łańcuchu produkcyjnym.

Ukraińskie firmy drobiarskie w ostatnich kilku latach podjęły także dobrowolne kroki w kierunku wprowadzenia nowych standardów dobrostanowych w chowie ptaków. Inicjatywy przyjęły charakter samoregulacji branży, na co z pewnością w dużym stopniu wpływ miały światowe trendy w zakresie dobrostanu zwierząt i zrównoważonej produkcji rolnej oraz realizacja kluczowego celu Ukrainy, czyli umocnienie pozycji handlowej na rynku europejskim.

Dla przykładu warto przywołać chociażby inwestowanie największych producentów jaj w chów kur niosek w systemie klatek wzbogaconych zgodny z unijnymi normami czy też inwestycje w produkcję jaj wolnowybiegowych.

płatności dobrostanowe, dobrostan zwierząt, krir, ministerstwo rolnictwa

Dobrostan zwierząt się poszerzy, ale jeszcze nie teraz

Czy inne gatunki zwierząt niż obecnie wskazane z przepisach zostaną objęte wsparciem w ramach działania "Dobrostan zwierząt"? Na pewno nie w najbliższym czasie. Ministerstwo rolnictwa ustosunkowało się do wniosku samorządu rolniczego w...

Z monitoringu prowadzonego przez analityków KIPDiP wynika, że 18 lutego br. Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało zarządzenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczące zatwierdzenia minimalnych dopuszczalnych norm dobrostanu przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich.

Nowy akt dotyczył wszystkich gatunków zwierząt, a dodatkowe wymagania ustanowiono dla drobiu. Obecne standardy odnoszą się m.in. do minimalnej powierzchni dostępnej dla zwierząt, kwestii żywienia, oświetlenia, hałasu, etc.

Przedstawiciele ukraińskiego ministerstwa wypowiedzieli się, że nadchodzące zmiany są kolejnym krokiem na drodze do integracji europejskiej. Władze w Kijowie zamierzają włączyć do ukraińskiego prawa unijne regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt dla każdego z obszarów, które uznaje UE, czyli: dobrostan w czasie chowu zwierząt, dobrostan w transporcie oraz dobrostan podczas uboju.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu