Rolnicy nadal nie uzyskują równego wsparcia dopłat bezpośrednich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
20-12-2017,9:00 Aktualizacja: 20-12-2017,10:15
A A A

O potrzebie utrzymania dwufilarowej Wspólnej Polityki Rolnej mówił w Paryżu we wtorek minister Krzysztof Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa uczestniczył w konferencji ministrów rolnictwa krajów UE poświęconej unijnej polityce rolnej po 2020 roku.

Spotkanie zorganizowane zostało przez ministra rolnictwa i żywności Francji w związku z ogłoszonym pod koniec listopada br. komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym założeń WPR po 2020 r. - poinformował resort rolnictwa w komunikacie.

dopłaty bezpośrednie, internet, wnioski o dpołaty przez internet, prawo, ustawa

Wnioski o dopłaty będą przyjmowane drogą elektroniczną

Od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie, jak i o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą musiały być składane elektronicznie. Do prac rządowych został skierowany stosowny projekt przygotowany przez resort rolnictwa....
- Z perspektywy Polski, WPR nadal powinna być jedną z kluczowych polityk Unii i dalej służyć jej rozwojowi. Trzeba jednak podkreślić, że realizacja wielu wyzwań, przed którymi stoi rolnictwo oraz jeszcze ambitniejszych celów środowiskowych i klimatycznych, na które w swym ostatnim komunikacie wskazuje Komisja, nie będzie możliwa bez odpowiedniego budżetu na politykę rolną, co jest istotą odpowiedzialnego rozwoju - mówił na konferencji minister rolnictwa.

Podkreślił, że Polska, wstępując do UE oczekiwała stosowania jednakowych zasad dla podmiotów działających na unijnym rynku. Tymczasem w 2004 r. nasz kraj uzyskał wsparcie w postaci dopłat bezpośrednich na poziomie 25 proc. wsparcia unijnego, a dochodzenie do 100 proc. płatności trwało 10 lat.

Także w obecnej perspektywie finansowej UE polscy rolnicy nadal nie uzyskują równego wsparcia dopłat bezpośrednich, ponieważ wysokość dopłat jest wciąż uzależniona od poziomu produkcji jaki był w latach, w których polskie rolnictwo w ogóle nie było wspierane i przechodziło reformę ustrojową (przełom lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku) - zaznaczył minister, cytowany w komunikacie MRiRW.

dopłaty, pieniądze, WPR, Komisja Europejska, Jerzy Plewa, dopłaty bezpośrednie

Dopłaty. Polscy rolnicy dostaną tyle samo, co Niemcy i Francuzi?

Wspólna Polityka Rolna UE po 2020 r. powinna być bardziej ukierunkowana na ochronę klimatu i środowiska i w większym stopniu wykorzystywać innowacyjne technologie - mówił w piątek szef dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej ds....
Jak zauważył szef resortu rolnictwa, w ramach wspólnej polityki rolnej - rolnicy w Polsce i w pozostałych państwach członkowskich mają te same wyzwania i przyczyniają się w tym samym stopniu do realizacji wspólnotowych celów. Spełniają te same standardy produkcyjne, zwiększające koszty produkcji i wystawieni są na te same skutki liberalizacji unijnej polityki handlowej i globalizacji.

W polskim stanowisku dotyczącym przyszłości WPR, kluczową rolę pełnią dwa priorytety dotyczące definitywnego zakończenia procesu wyrównywania płatności bezpośrednich oraz zapewnienia odpowiednio wysokiego wsparcia procesów rozwoju obszarów wiejskich.

Polska przede wszystkim jest za pełnym wyrównaniem wsparcia bezpośredniego. Zdaniem ministra, proponowane przez Komisję wzmocnienie wymiaru środowiskowego WPR zwiększa uzasadnienie postulatu definitywnego odejścia od różnic w poziomie wsparcia, które odzwierciedlają intensywność produkcji sprzed ponad ćwierć wieku.

Należy także zauważyć, że dobra publiczne w rolnictwie dostarczane są przede wszystkim poprzez odpowiednie użytkowanie ziemi jako środka produkcji, dlatego powierzchnia użytków rolnych powinna być uznana za podstawowe i obiektywne kryterium podziału kopert (puli środków) dopłat bezpośrednich.

mateusz morawiecki, dopłaty dla rolników, wyrównanie dopłat bezpośrednich, ministerstwo rolnictwa, budżet ue

Nowy premier nie zapomni o rolnikach. Będzie walczył o wyrównanie dopłat

Polska chce aktywnie włączyć się w kreowanie przyszłości Europy. Jest krajem, który odnosi widoczne sukcesy i chcemy proponować nasz model gospodarczy Europie - zapowiada desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki. Podczas piątkowego wywiadu...
Jurgiel także zwrócił uwagę na potrzebę utrzymania silnego drugiego filaru WPR (rozwój obszarów wiejskich). Chodzi m.in. o poprawę jakości życia na wsi, bowiem nadal istnieje luka rozwojowa pomiędzy biedniejszymi a bogatszymi państwami i regionami Unii.

- Na obszarach wiejskich w UE brakuje miejsc pracy, a także występują niedobory w zakresie infrastruktury i dostępu do usług. W efekcie następuje migracja ludności, szczególnie młodej.Obserwujemy też przyspieszone starzenie się mieszkańców obszarów wiejskich. Konieczne jest hamowanie tych trendów w przyszłości. Może w tym pomóc budowanie tożsamości mieszkańców wsi z miejscem zamieszkania i wykonywaną pracą oraz więzi społecznych na poziomie lokalnym - argumentował Jurgiel.

W Polsce produkt krajowy brutto (PKB) na obszarach wiejskich - jest niższy o 45 proc. w stosunku do średniej UE-28. Udział gospodarstw domowych na obszarach wiejskich posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego w Polsce jest nadal niski, dostęp do sieci posiada tylko 37 proc. gospodarstw w stosunku do 76 proc. średnio w UE.

Polskie obszary wiejskie charakteryzują się dziesięciokrotnie niższym poziomem innowacyjności w stosunku do UE - wyliczał minister.

- Potrzebujemy więc silnego drugiego filara WPR, aby przyspieszać wyrównywanie szans rozwojowych wsi i rolnictwa i zmniejszać różnice w rozwoju w wymiarze UE - podkreślił w Paryżu Jurgiel.

Poleć
Udostępnij