Dopłaty. Polscy rolnicy dostaną tyle samo, co Niemcy i Francuzi?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2017,10:05 Aktualizacja: 03-12-2017,16:58
A A A

Wspólna Polityka Rolna UE po 2020 r. powinna być bardziej ukierunkowana na ochronę klimatu i środowiska i w większym stopniu wykorzystywać innowacyjne technologie - mówił w piątek szef dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Jerzy Plewa.

Komisja Europejska w tym tygodniu przedstawiła komunikat, w których zawarte są założenia do przyszłej polityki rolnej, Zostały one przygotowane na podstawie konsultacji przeprowadzonych we wszystkich krajach UE, wzięło w nich udział 320 tys. osób - wyjaśnił na piątkowym seminarium dot. WPR dyrektor Plewa.

spis zwierząt, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, arimr, podlasie

Za brak spisu zwierząt można stracić część dopłat. Agencja czeka na dane

Do końca roku rolnicy mają czas na dokonanie spisu bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za niedokonanie spisu grozi pomniejszenie dopłat, a nawet kara grzywny. Według informacji...
Podkreślił, że na razie nie można mówić o żadnych kwotach przeznaczonych na ten cel, bo ile środków będzie na WPR określą dopiero ramy finansowe, które zostaną ustalone w maju 2018 r.

Konsultacje potwierdziły, że obecna WPR tylko częściowo odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed rolnictwem czy związane ze środowiskiem i zmianą klimatu. Są także inne wyzwania związane z zawieraniem nowych umów handlowych, Brexitem, migracją czy ochroną granic UE - mówił. Z konsultacji wynika też, że polityka rolna UE jest nadmiernie zbiurokratyzowana i skomplikowana.

Obecny system realizacji WPR opiera się na szczegółowych wymaganiach obowiązujących na poziomie UE i uwzględnia rygorystyczne kontrole, kary i uzgodnienia w zakresie audytu. Przepisy mają nakazowy charakter. Jednak w bardzo zróżnicowanych warunkach gospodarowania, jakie mają miejsce w poszczególnych krajach Unii, takie podejście nie jest dobre i nie zapewnia osiągniecia celów.

dopłaty bezpośrednie, internet, wnioski o dpołaty przez internet, prawo, ustawa

Wnioski o dopłaty będą przyjmowane drogą elektroniczną

Od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie, jak i o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą musiały być składane elektronicznie. Do prac rządowych został skierowany stosowny projekt przygotowany przez resort rolnictwa....
W przyszłej polityce rolnej Unia powinna określić podstawowe wymagania, natomiast odpowiedzialność powinna spoczywać w większym stopniu na państwach członkowskich - zaznaczył Plewa.

- Chcemy mieć więcej partnerstwa z państwami członkowskimi i z tymi, którzy to realizują. Dlatego w komunikacie, który został zaproponowany zmieniamy ważny element - więcej odpowiedzialności dla państw członkowskich, ale więcej dostawania tej polityki do potrzeb. Zamiast koncertować się tylko i wyłącznie na badaniu, czy reguły ustalone na poziomie centralnym są przestrzegane. Będziemy koncentrować się na sprawdzaniu, czy cele polityki rolnej zostały osiągnięte, bo to jest klucz do tego, by osiągać cele, a jednocześnie nie tworzyć biurokracji - tłumaczył dziennikarzom Plewa

Jak mówił, taka zamiana jest wyzwaniem, bo jest tendencja i przyzwyczajenie do kontynuowania, ta biurokracja jest tworzona nie tylko na poziomie centralnym, ale w dużym stopniu na poziomie krajowym - dodał.

Według założeń WPR po 2020 r. unijne rolnictwo nadal musi się rozwijać i być ukierunkowane na rynek, przy czym dalej będzie wspieramy unijny model gospodarstwa rodzinnego.

dopłaty bezpośrednie, wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, wsparcie dla rolnictwa, arimr, krzysztof jurgiel

Wypłata zaliczek zakończona. Miliardy na kontach rolników

Prawie 10 mld zł trafiło do 1 mln 314 tys. rolników w formie zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich - poinformował w piątek Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Wypłata pieniędzy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji...
Rolnictwo powinno być oparte na wiedzy i innowacjach, zapewniać bezpieczną żywność, chronić klimat i środowisko. Powinno także zapewniać godziwe dochody rolnikom. Aby to uzyskać konieczne jest wykorzystywanie naukowych innowacji do tworzenia powiązań między naukowcami, firmami, rolnikami, w dużo szerszym zakresie należy wdrażać doradztwo rolnicze.

Dopłaty bezpośrednie są formę podnoszenia rolnikom dochodów. Z badań wynika, że w całej UE są one niższe niż wynagrodzenia w innych działach gospodarki. Dopłaty te stanowią średnio w UE 48 proc. dochodu uzyskiwanego przez rolnika - zaznaczył Plewa.

Jednak zauważył, choć dopłaty bezpośrednie postrzegane są pozytywne, to jednak są zarzuty, że 80 proc. wszystkich dopłat trafia do tylko 20 proc. gospodarstw.

Plewa zapytany przez dziennikarzy, co sadzi na temat możliwości wyrównania dopłat we wszystkich krajach, powiedział, że zależy, jak liczy się to wsparcie, czy uwzględnia się wszystkie rodzaj dopłat. Zaznaczył, że takie wyrównanie dopłat bezpośrednich na hektar już częściowo nastąpiło w tej perspektywie finansowej.

arimr, urzędnicy odchodzą z arimr, kowr, Robert Gibała, jacek bogucki

Spór o pensje w ARiMR narasta. Rolnicy nie dostaną w terminie dopłat?

- Bez podwyżek w ARiMR będzie problem z terminowym przekazywaniem dopłat bezpośrednich rolnikom - alarmują związkowcy. - Od wysokości wynagrodzenia nie zależy w żadnej instytucji w Polsce jakość pracy - odpowiada resort rolnictwa. Podczas...
- Ten temat będzie nadal dyskutowany, ale na razie nie należy przesądzać, jaki będzie wynik - powiedział dyrektor.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który był obecny na seminarium dot. WPR, skomentował, że - jego zdaniem - te propozycje są dobre, ale jest jeszcze szereg pytań.

Jak mówił dziennikarzom, "powinny być jednolite warunki konkurencji (tj. wsparcie poszczególnych państwach i poszczególnych sektorach powinno być podobne), pozostałe sprawy są do przyjęcia".

Dodał, że KE zadeklarowała, że nadal będzie I i II filar wsparcia (dopłaty bezpośrednie i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich).

KE ma przedstawić propozycje legislacyjne dotyczące polityki rolnej po 2020 r. na przełomie maja i czerwca 2018 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej