Krzem na rzepak jesienią

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
29-10-2016,5:00 Aktualizacja: 04-11-2016,9:37
A A A

Zimotrwałość rzepaku ozimego można podnieść przez dokarmianie dolistne krzemem (Si). Krzem to nowy pierwiastek, na który zwraca się ostatnio coraz więcej uwagi w nawożeniu.

Wyniki wielu doświadczeń przeprowadzonych na całym świecie w różnych uprawach dowiodły, że krzem pomaga roślinom w sytuacjach stresowych. Są one wywołane m.in. niedoborem wody, zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą, zasoleniem gleby, porażeniem przez choroby czy atakiem szkodników.

W badaniach własnych wykonanych kilka lat temu w Sahryniu na Zamojszczyźnie zastosowanie mikronizowanego kalcytu pochodzenia morskiego zawierającego krzem spowodowało istotne obniżenie osadzenia pąka wierzchołkowego. Najprawdopodobniej dzięki temu ubytki roślin po zimie zostały ograniczone trzykrotnie w porównaniu z wariantami bez dokarmiania dolistnego krzemem.

Nie zaobserwowano natomiast istotnego wpływu wykonanego zabiegu na inne ważne cechy roślin decydujące o przezimowaniu, takie jak: średnica szyjki korzeniowej, liczba liści w rozecie i długość korzenia palowego.

Na rynku jest kilka nawozów, które można zastosować do dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego krzemem. Są to:  

  • Actisil –0,5 l/ha;
  • Agriker Silicium – 1 l/ha;
  • Herbagreen Z20 – 1-1,5 kg/ha;
  • mineralny stymulator wzrostu Optysil – 0,5 l/ha.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement