Idzie nowe. Nie będzie jak chronić upraw, za to dojdą obowiązki administracyjne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2022,9:20 Aktualizacja: 22-11-2022,9:22
A A A

Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania - w zakresie redukcji stosowania środków ochrony roślin - nie zostały uzasadnione naukowo, a sporządzona dla projektu ocena wpływu budzi szereg zastrzeżeń co do jej rzetelności - podkreślił resort rolnictwa.

To przesłanie zawarte w odpowiedzi na wystąpienie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. Delegaci zaznaczyli w nim m.in., że nie akceptują rozwiązań prawnych, które spowodują spadek produkcji rolnej poprzez wdrożenie zaleceń UE w zakresie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

monitoring środków ochrony roślin w internecie, WIORiN Bydgoszcz, pestycydy

Inspekcja bierze pod lupę pestycydy oferowane w internecie

W związku ze sprzedażą środków ochrony roślin przez internet oraz niebezpieczeństwem wynikającym z nadużywania tej przestrzeni do handlu podrobionymi produktami, inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa monitorują portale.   Jak...

 "Propozycja zmierza do obniżenia stosowania środków ochrony roślin o 50 proc. Nasze szczególne zastrzeżenia budzi fakt obowiązkowej, jednakowej redukcji dla wszystkich krajów UE. Obecnie w Polsce stosuje się 2,5 kg środków ochrony roślin na 1/ha, a w Holandii 8 kg/ha. Eksperci zauważają, że realizacja celów w zakresie redukcji zużycia środków plonotwórczych i antybiotyków, rozwoju ekologicznej produkcji, a także innych celów środowiskowych, może spowodować ekstensyfikację produkcji rolnej w Polsce" - czytamy w stanowisku małopolskiego samorządu rolniczego.

Jak zaznaczyło w odpowiedzi ministerstwo rolnictwa, w celu przeniesienia celów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin na poziom prawa unijnego, Komisja Europejska opracowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115.

Zastąpić ma obowiązującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128IWE z 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Środki ochrony roślin w liczbach. Ile zabiegów wykonują rolnicy?

Znajomość zasad integrowanej ochrony rolnicy najczęściej ocenili na poziomie średnim (850,2 tys. rolników) lub wysokim (215,8 tys.) – wyliczył Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2020 r. – jak wynika z opublikowanej przez...

"Stanowisko Rządu RP wobec projektu, w jego obecnym brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Europejską, jest zdecydowanie negatywne. W ocenie rządu, proponowane w projekcie rozwiązania mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego rolnictwa, a także prowadzić do zwiększenia uzależnienia unijnego systemu żywnościowego od importu żywności. Powyższe zastrzeżenia są szczególnie aktualne w kontekście zdarzeń zakłócających łańcuchy dostaw, jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie" - przyznał resort.

Główne uwagi, jakie ma wobec projektu, dotyczą m.in.:

  • przeniesienia 50 proc. celów redukcyjnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich użyciem na poziom państw członkowskich (wprawdzie projektowane przepisy przewidują możliwość modyfikacji wartości celów redukcyjnych z uwzględnieniem m.in. intensywności stosowania środków ochrony roślin na jednostkę powierzchni w danym państwie członkowskim, mechanizm ten nie ma jednak w praktyce istotnego wpływu na wartość tych celów)
  • całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych, w tym na obszarach NATURA 2000 i obszarach wyznaczonych na podstawie dyrektywy wodnej
  • licznych obciążeń administracyjnych nakładanych na rolników i administrację, takich jak: obowiązkowe korzystanie z doradztwa, prawnie wiążące metodyki integrowanej ochrony roślin, elektroniczny rejestr integrowanej ochrony roślin, szczegółowe obowiązki informacyjne wobec Komisji Europejskiej

"Powyższe stanowisko jest konsekwentnie prezentowane przez przedstawicieli rządu RP w ramach prac nad projektem na poziomie Unii Europejskiej. W trwającym procesie legislacyjnym ważne jest jednak także wyrażanie opinii przez środowiska rolnicze, jak chociażby za pośrednictwem COPA-COGECA" - wskazał resort.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu