Glifosat to nie tylko Roundup

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Adam Paradowski | redakcja@apra.pl
29-07-2019,17:40 Aktualizacja: 30-07-2019,13:39
A A A
Glifosat, to jedna z najbardziej popularnych substancji czynnych. Z jednej strony efektywność chwastobójcza satysfakcjonująca rolników, z drugiej sugestie zakazu stosowania z powodu domniemanego ujemnego działania na środowisko. Dziwi jednak fakt, że w złym kontekście wymieniany jest jedynie Roundup. 
 
Warto zwrócić uwagę, że nie tylko na świecie, w także Polsce prowadzone są badania naukowe nad glifosatem. Przeprowadzone na Uniwersytecie Łódzkim w konkluzji stwierdzają, iż "liczne prace zgodnie wskazują na wyższą toksyczność preparatów zawierających glifosat od toksyczności samej substancji czynnej". W tym przypadku nie odniesiono się bezpośrednio do preparatów z serii Roundoup. I słusznie, ponieważ tylko na krajowym rynku działa kilkunastu producentów tej substancji czynnej. 
 
glifosat, Roundup, herbicydy, środki ochrony roślin, erozja gleby

Czy rolnictwo poradzi sobie bez glifosatu?

Wokół glifosatu, najczęściej używanej substancji aktywnej w herbicydach, w ostatnich latach wrzało. Z jednej strony pojawiają się opinie, iż może poważnie szkodzić ludzkiemu zdrowiu, z drugiej przedstawiane są wyniki analiz, z których...
Optymalne zamienniki
 
Takie badania stały się impulsem do poszukiwania nowych rozwiązań, polegających na wycofywaniu związków toksycznych ze składu preparatów produktów handlowych i zastępowanie ich innymi, co najmniej obojętnymi dla człowieka i środowiska. Pierwszym krokiem było wycofanie jednego z najpopularniejszych wspomagaczy, czyli polietoksylowanej aminy łojowej popularnie nazywanej tallowaminą. 
 
W efekcie zmalała liczba zarejestrowanych preparatów zawierających glifosat z ok. 100 w szczytowym momencie do obecnie 64 (zawierających sam glifosat) zalecanych przede wszystkim w uprawach rolniczych oraz do kilkunastu mieszanin fabrycznych zalecanych do stosowania na terenach nierolniczych, a także kilkunastu form użytkowych dla nieprofesjonalistów do odchwaszczania ogrodów i działek.
 
Pierwszy producent glifosatu, firma Monsanto (obecnie w gestii firmy Bayer), produkowała swoje formy użytkowe w najlepszej jakości. Również jako pierwsza zareagowała na negatywne oceny, wprowadzając na rynek bezpieczne formulacje produkowane w nowej technologii.
 
Dotychczasowy wspomagacz - tallowamina wycofany przez Komisję Europejską, został zastąpiony bezpiecznymi związkami. Należą do nich ester fosforanu alkilowego (APE), alkilopoliglukozyd (APG) oraz alkilobetaina (Betaina). Jednocześnie należy zaznaczyć, że skład i ilość wspomagaczy jest objęta tajemnicą producenta.
 
Na topie sól potasowa
 
Na przestrzeni ostatnich 45 lat przez krajowy rynek przewinęło się co najmniej kilkanaście preparatów z członem w nazwie „Roundup”. Aktualnie pozostały trzy podstawowe, które oprócz bezpieczeństwa gwarantują wysoką jakość chwastobójczą. Bo właśnie obronę glifosatu wzięli na siebie przede wszystkim producenci Roundoupu.  
 
glifosat, Roundup, herbicydy, środki ochrony roślin, bayer, monsanto, Julia Klöckner

Glifosat wciąż budzi emocje. Bayer rozważa kroki prawne

Do 2022 roku w Unii Europejskiej można stosować glifosat, środek chwastobójczy, który wzbudza wiele emocji. Tymczasem Austria chce zrezygnować z niego wcześniej, a koncern Bayer grozi Wiedniowi konsekwencjami. Julia Klöckner,...
Bezpośredni wpływ na efektywność miało wprowadzenie soli potasowej glifosatu. To mniejsza cząsteczka w porównaniu z innymi solami. Pozwala na zwiększenie koncentracji samego glifosatu, a równocześnie umożliwia zawarcie w jednym litrze preparatu większej ilości bezpiecznych wspomagaczy. Tę sól jeszcze w tradycyjnej ilości zawiera formulacja Roundup 360 Plus, ale już Roundup Flex 480 ma o 25 proc. więcej glifosatu i dwa unikalne surfaktanty. Wszystkie rekordy pod względem zawartości glifosatu bije granulowany Roundup PowerMax 720 (720 g/kg).
 
Glifosat jest zalecany do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwu- i jednoliściennych, w tym uciążliwego perzu właściwego. Roundup 360 Plus przeznaczony jest do stosowania przed wschodami roślin uprawnych. Można go aplikować po wschodach chwastów w uprawach: kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora, buraka cukrowego oraz przed zbiorem: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego, na ściernisku, na ugorach i odłogach oraz terenach nieużytkowanych rolniczo.
 
Zalecenia środka Roundup Flex 480 obejmują stosowanie na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli oraz przed zbiorem: pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, fasoli i grochu uprawianych na suche nasiona oraz peluszki, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, orzecha włoskiego, orzecha laskowego na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów. 
 
Służy też do przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji: pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, fasoli i grochu uprawianych na suche nasiona oraz peluszki. W przypadku stosowania preparatu przed zbiorem lub w celu desykacji należy zwrócić uwagę, że zabiegi te można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy i ewentualnie warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości nasion do zbioru.
 
glifosat, monsanto, szkodliwość glifosatu, licencja na stosowanie glifosatu, herbicyd Roundup, komisja europejska

Rolnicy mogą zrezygnować z glifosatu. Ale co w zamian?

Według danych ministerstwa rolnictwa w 2015 r. wprowadzono i sprzedano w Polsce 4397 ton glifosatu, a w 2016 r. już 5392 tony. Władze, urzędnicy, naukowcy i rolnicy są zgodni, że tej substancji nie da się łatwo zastąpić. Unia Europejska...
Sole amonowe
 
Granulowany Roundup PowerMax 720 produkowany w formie soli amonowej jest zalecany do takich samych celów, ale również obejmuje inne stanowiska - polecany jest na pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin, na ścierniska, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, na ugory, odłogi, szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków oraz na tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe).
 
Jeżeli do tego wszystkiego dodać możliwość stosowania herbicydów Roundup w uprawach małoobszarowych oraz przez użytkowników nieprofesjonalnych w ogrodach i na działkach rekreacyjnych to z trudnością można doszukać się plantacji czy terenów, na których preparatów Roundup nie można stosować.
 
Dodatkowo należy uwzględnić zalety omówionych form płynnych środków, a zwłaszcza preparatu Roudndup Flex 480, głównie szybkości działania. W optymalnych warunkach już po dwóch dniach od momentu oprysku na chwasty jednoroczne oraz po pięciu dniach od oprysku na chwasty dwuletnie można przystąpić do uprawy gleby pod siew roślin.
 
Śmiało stosować, zgodnie z zaleceniami
 
Trudno się zorientować, czy istnieje firma zajmująca się statystyką, która podjęłaby się opracowania dotyczącego zużycia glifosatu na świecie na przestrzeni prawie pół wieku jego stosowania. To z pewnością liczba ogromna, trudna do wyobrażenia i nieporównywalna z liczbą przypadków ujemnego działania glifosatu na środowisko i człowieka. Zderzenie tych dwóch wielkości z pewnością przemawia na korzyść glifosatu. Ryzyko negatywnych zdarzeń nie wydaje się być większe, niż stosowanie wielu innych substancji czynnych, którymi nikt tak wnikliwie się nie zajmuje. A więc wykonujmy zabiegi środkami Roundup i jego odpowiednikami pamiętając oczywiście o zaleceniach ich prawidłowego stosowania.
 
  •  Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 7-2019 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj