Dopłaty do nawozów na 300 hektarów?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2022,8:05 Aktualizacja: 05-05-2022,8:20
A A A

Resort rolnictwa ustosunkował się do wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia powierzchni gruntów gospodarstwa, które mogą być objęte dopłatami do nawozów.

W opisywanym przez nas wystąpieniu samorząd rolniczy wskazywał, że wprowadzony w ramach "nawozowego" wsparcia limit, polegający na tym, że dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha w gospodarstwie, jest zdecydowanie niewystarczający, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski.

dopłaty do nawozów, KRIR, wsparcie dla rolnictwa

Dotacje do nawozów. KRIR chce zwiększenia powierzchni do 300 ha

O dość znaczne zwiększenie powierzchni, do której powinna przysługiwać dopłata do zakupionych nawozów, wystąpił do ministra rolnictwa Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wniosek ma związek z opublikowanym w Biuletynie Informacji...

Wystąpił więc o zwiększenie kwoty dotacji oraz przyznanie dofinansowania do powierzchni 300 ha, zgodnie z konstytucyjną definicją gospodarstwa rodzinnego. Z odpowiedzi resortu rolnictwa wynika, że zmian raczej nie będzie. Urzędnicy po prostu powtórzyli w piśmie obowiązujące zasady wsparcia.

"Przepisy rozporządzenia przewidują możliwość udzielenia producentom rolnym dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r." - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Przypomniano w nim, że wysokość pomocy nie może przekroczyć:

  • iloczynu liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez
     
  • iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy: - 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk; - 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego PROW 2014-2020, za realizację zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia

    Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu