Dotacje do nawozów. KRIR chce zwiększenia powierzchni do 300 ha

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-03-2022,18:10 Aktualizacja: 29-03-2022,18:18
A A A

O dość znaczne zwiększenie powierzchni, do której powinna przysługiwać dopłata do zakupionych nawozów, wystąpił do ministra rolnictwa Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wniosek ma związek z opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewidującym pomoc w związku z wysokimi cenami nawozów.

ceny nawozów, dopłaty do nawozów, Henryk Kowalczyk

Pomoc dla rolników ma zrekompensować wzrost cen nawozów

Rządowa pomoc dla rolników ma zrekompensować wzrost cen nawozów widoczny od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. - zapowiedział na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. - Pomoc została zaprojektowana tak, aby...

"Wprowadzony limit, polegający na tym, że dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha w jednym gospodarstwie, jest zdecydowanie niewystarczający, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski. Zarząd KRIR wystąpił o zwiększenie kwoty dotacji oraz przyznanie dofinansowania do powierzchni 300 ha, zgodnie z konstytucyjną definicją gospodarstwa rodzinnego" - wskazuje rolniczy samorząd.

Przedstawiony przez rząd projekt został przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Wysokość pomocy ma być ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. w porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku - średnia cena będzie ogłoszona przez ministra rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt przewiduje maksymalny limit pomocy: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych) i 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu