Miesiąc na złożenie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2021,8:10 Aktualizacja: 21-06-2021,11:12
A A A

Do 25 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu wysokokwalifikowanego ziarna. Pomoc ma charakter de minimis w rolnictwie.

Uczestnikami tego mechanizmu mogą być producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Anna Sokołowska, Maciej Rugała

Regulowanie przez wyciszanie, czyli jak krótkie cząsteczki RNA modulują ekspresję genów

Naukowcy wciąż pracują nad nowoczesnymi metodami ulepszania roślin uprawnych w celu poprawienia odporności na różnego rodzaju stresy oraz zwiększenia zawartości związków odżywczych. Według historii ewolucji, życie na Ziemi powstało...

Dopłata udzielana jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych jakościowym materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Dopłatami objęte są:

  • zboża - jęczmień, owies, pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto
  • rośliny strączkowe - bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna
  • ziemniaki

Środki nie przysługują na uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. ARIMR jednak zastrzega, że wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

materiał siewny, piorin, dyskwalifikacja materiału siewnego

Materiał siewny po lupą inspekcji. Były dyskwalifikacje

16 laboratoriów urzędowych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa oraz 30 nadzorowanych przez nie akredytowanych laboratoriów przedsiębiorców nasiennych badało materiał siewny w 2020 roku. W...

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym określane są corocznie do dnia 30 września. W tym roku na wsparcie zarezerwowano w budżecie 75 mln zł.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Do wniosku rolnik musi obowiązkowo dołączyć faktury zakupu materiału siewnego wystawionej od 15 lipca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r., pod warunkiem, że został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego w roku, w którym został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od 15 lipca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r.).

Konieczne jest także dołączenie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych).

Wnioski należy składać bezpośrednio do biura powiatowego ARiMR, dostarczyć do specjalnych wrzutni lub przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Wniosek można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj