Hodowcy do 29 grudnia mogą składać wnioski o pomoc

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
26-11-2023,8:30 Aktualizacja: 26-11-2023,7:52
A A A

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, do 29 grudnia mogą się ubiegać o środki finansowe na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej".

Kwota pomocy w ramach tego działania finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 to maksymalnie 300 tys. zł.

Biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski od zainteresowanych odtwarzaniem potencjału produkcji rolnej już tradycyjnie niemal przez cały rok. Obecny nabór kończy się 29 grudnia.

Bartosz Czarniak, trzoda chlewna, wieprzowina, ceny tuczników, trzoda chlewna, ceny pasz, VEZG, warchlaki, prosięta

Czy rynek tuczników czeka bessa?

Cena tuczników wyraźnie wzrosła na małej niemieckiej giełdzie i wyniosła 2,22 euro, tj. 9,66 zł za kg w klasie E. Jednak na VEZG stawka pozostała na stałym poziomie 2,10 euro, tj. 9,20 zł za kg w klasie E. – Obecna sytuacja wcale mnie...

Według ARiMR ze złożonych dotychczas dokumentów wynika, że zainteresowani tym wsparciem ubiegają się o dofinansowanie w wysokości blisko 2,4 mln zł.

Pomoc dla 2 grup rolników

Pomoc przysługuje dwóm grupom rolników. Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały na skutek deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna.

Drugą stanowią hodowcy trzody chlewnej poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Jakie strat i okres ich występowania?

O dofinansowanie można się ubiegać, gdy spowodowane przez klęski żywiołowe lub niekorzystne zjawiska klimatyczne szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, wieloletnich uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat.

Straty muszą wynosić przynajmniej 30% średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym odnotowano szkodę.

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, świnie

VEZG 22 listopada. Kolejny tydzień bez podwyżek

Cena skupu tuczników na dużej giełdzie VEZG w Niemczech po raz szósty z rzędu nie została zmieniona. Zakłady mięsne nadal płacą za te zwierzęta 2,10 euro za kg wbc. Cena tuczników w notowaniach VEZG z 22 listopada utrzymała się...

Pod uwagę można wziąć również 5 lat poprzedzających rok wystąpienia straty. W tym przypadku pomija się te, w których produkcja była najwyższa i najniższa.

Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok.

W tym przypadku szkoda także powinna wynosić co najmniej 30% trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Na co przeznaczyć pieniądze?

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu.

Wysokość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych.

W przypadku, gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Trzeba pamiętać, że musi być nowa.

hodowcy świń, produckja świń w cyklu zamkniętym, maciory, prosięta, tuczniki, lochy, pomoc finansowa, KE, wsparcie

Hodowcy świń otrzymali blisko 430 mln złotych

Hodowcy i producenci świń, którzy ubiegali się o wsparcie na odbudowę produkcji trzody chlewnej, otrzymali już blisko 433 mln złotych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 15 września 2023 r. zarejestrowano...

Jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń.

Gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Maksymalnie 300 tys. złotych

Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo.

Poziom dofinansowania nie może jednak przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Więcej informacji na temat programu pomocowego znajdziesz TUTAJ

Dokumenty aplikacyjne znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
 

 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA