ASF. Przepisy w strefach oderwane od rzeczywistości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
11-11-2020,18:35 Aktualizacja: 11-11-2020,18:35
A A A

Hodowcy trzody chlewnej i rolnicy reprezentujący 3 organizacje branżowe wysłali do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje wnioski dotyczące aktualnej sytuacji związanej ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Hodowcy prezentują w nim wnioski dotyczące przemieszczania świń ze strefy niebieskiej do czerwonej oraz z czerwonej do białej, łączenia transportu świń skupowanych w tej samej strefie, zdejmowania zakazu w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, pobierania próbek do badań w kierunku ASF i okresu oczekiwania na ich wyniki, a także stygmatyzowania wieprzowiny ze stref niebieskich i czerwonych przez sieci handlowe oraz przemyślenia dotyczące polowań zbiorowych.

Przemieszczanie świń, łączenie ich transportów w tych samych strefach, zdejmowanie zakazów w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych oraz szybsze znoszenie niebieskich stref. W tym artykule prezentujemy wnioski dotyczące tych zagadnień.

  • Przemieszczenie świń w strefach ASF jest często blokowane przez PLW
  • PLW nie zezwala na transport świń uzasadniając tę decyzję analizą ryzyka
  • Brakuje możliwości łączenia transportów świń z tej samej strefy
  • Rolnicy spotykają się z decyzjami wydłużającymi okres zakazu przemieszczania świń
  • Hodowcy apelują o uzupełnienie braków kadrowych w powiatowych inspektoratach weterynarii

hodowla trzody chlewnej, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020, produkcja świń, strefy ASF, KZP-PTCH POLPIG, tuczniki

Pomoc w strefach ASF. Hodowcy mają wątpliwości

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wydał swoje stanowisko w sprawie pomocy dla hodowców, którzy znajdują się w strefach występowania ASF. Hodowcy trzody chlewnej mają uwagi do projektu...

Uznaniowość powiatowych lekarzy do poprawki

"Po ponad 6 latach walki z chorobą w dalszym ciągu zdarza się blokowanie przemieszczenia świń przez powiatowych lekarzy weterynarii (PLW). Problemy dotyczą głównie nowych obszarów objętych czerwoną i niebieską strefą ASF, gdzie wirus wcześniej nie występował" czytamy w piśmie do ministra rolnictwa.

Hodowcy podkreślają, że odmowa jest często uzasadniana analizą ryzyka przeprowadzaną przez PLW. Została ona wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2018 poz. 328).

Organizacje branżowe chcą, aby zamiast uznaniowości PLW wyrażonej w analizie ryzyka, wprowadzone zostały jasne i jednoznaczne zasady przemieszczania świń pomiędzy strefami.

ognisko ASF, trzoda chlewna, wirus asf, afrykański pomór świń, świnie, GLW, warchlaki, lochy, tuczniki, Podkarpacie

ASF nadal groźny. Mamy kolejne ognisko

Liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce wzrosła do 103. W sumie znajdowało się w nich 56 991 świń, które zostały zabite. Liczba ognisk ASF w 2020 roku jest obecnie zalewie o 6 mniejsza niż w rekordowym pod tym względem 2018 r.,...

Pozostawienie w mocy uznaniowości PLW, zdaniem organizacji branżowych, może spowodować paraliż wielu gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

Łączenie transportu świń z tej samej strefy

Problem łączenia transportów świń skupionych z tej samej strefy do tej pory nie został rozwiązany. W efekcie zakład kupujący zwierzęta jest zmuszony wysyłać oddzielne transporty po ich odbiór do każdego gospodarstwa.

"Brak możliwości łączenia transportów zwiększa koszty transportu oraz ogranicza elastyczność określania dat odbioru żywca. Wnioskujemy o wydanie wytycznych, na zasadzie których bezpiecznie można byłoby łączyć transporty żywca pochodzącego z różnych gospodarstw z tej samej strefy ASF" apelują twórcy pisma skierowanego do ministra rolnictwa.

Zakazy w obszarach ASF

Zgodnie z przepisami zakaz przemieszczania świń w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych wynosi odpowiednio 40 i 30 dni. Powiatowy lekarz weterynarii może go skrócić do 30 dni w obszarach zapowietrzonych oraz 20 dni w obszarach zagrożonych.

Organizacje branżowe podkreślają jednak, że rolnicy w codziennej praktyce spotykają się z decyzjami wydłużającymi te okresy powyżej standardowe 40 i 30 dni.

walka z asf w polsce, świętokrzyskie, Mariusz Gwardjan, odstrzał dzików, mazowsze

ASF nie odpuszcza. Świętokrzyskie odgrodzi się od Mazowsza płotem

Świętokrzyskie odgrodzi się od Mazowsza kilkudziesięciokilometrowym płotem. Ma on zabezpieczyć region przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. Ogrodzenie ma być gotowe do końca listopada. Zarządzenie w sprawie budowy ogrodzenia, na...

"Możemy się domyślać, że powodem są braki kadrowe w niektórych inspektoratach, co uniemożliwia szybkie dokonanie czynności sprawdzających i badania krwi we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie, które znalazły się w strefie zapowietrzonej i zagrożonej" czytamy w piśmie.

Hodowcy świń wnioskują więc do ministra rolnictwa o uzupełnienie braków kadrowych w powiatowych inspektoratach weterynarii oraz o czasowe przesunięcie pracowników inspektoratów z innych powiatów do dokonania niezbędnych kontroli i monitoringu w strefach zapowietrzonych i zagrożonych.

Znoszenie stref niebieskich po 3 miesiącach

Hodowcy podkreślają, że unijne prawo pozwala na znoszenie stref niebieskich po 3 miesiącach, jeżeli na danym terenie w tym czasie nie odnotowywano ognisk i przypadków ASF.

"Wnosimy, aby w takich okolicznościach Inspekcja Weterynaryjna rutynowo występowała do Komisji Europejskiej o zniesienie strefy niebieskiej. Wiele stref niebieskich niepotrzebnie utrzymywanych jest ponad rok od wystąpienia ogniska.

Pismo skierowane do ministra rolnictwa przygotowali Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Mariusz Olejnik z Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Ignacy Zaremba z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

  • Więcej informacji na temat afrykańskiego pomoru świń znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2021

Hoduj z głową świnie:

-Otwarcie kolejnej hodowli

-Nowości dla hodowców świń

-Gdy trzeba oszczędzać

-Jak nie cynk, to co?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2021

Hoduj z głową bydło:

-Wołowina ma potencjał

-Użytki zielone po zimie

-Kiszone ziarno kukurydzy

-Białko białku nierówne

-Jaką prasę wybrać ?

PRENUMERATA