Kiedy można przemieszczać świnie z obszarów ASF?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
09-04-2020,13:00 Aktualizacja: 09-04-2020,10:36
A A A
Główny lekarz weterynarii wydał komunikat dotyczący przemieszczeń świń z obszarów objętych restrykcjami wynikającymi z afrykańskiego pomoru świń (ASF). Informacja powstała w związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na niezrozumienie przepisów.
 
Zasady przemieszczania świń pochodzących z obszarów objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF zostały określone w przepisach decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. 
 
W polskim prawodawstwie wymogi wynikające z ww. decyzji zostały wprowadzone w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF.
 
ASF, ogniska, wirus, trzoda chlewna, bioasekuracja

Hodowcy muszą przygotować się na falę ASF

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną, która dotyka wyłącznie trzody chlewnej i dzików. Jak zaobserwowana w poprzednich latach liczba ognisk choroby diametralnie zwiększa się latem.   Wirus ASF w stadach trzody...
Wskazane akty prawne określają zasady dotyczące przemieszczeń świń w obrębie obszarów objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF, jak również pomiędzy tymi obszarami a obszarem wolnym od choroby.
 
Przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami do miejsca przeznaczenia znajdującego się na obszarze ochronnym lub na pozostałej wolnej od choroby części kraju, możliwe jest po spełnieniu kilku poniżej podanych warunków.
 
W okresie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem, żadna świnia z obszaru objętego ograniczeniami lub obszarów wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji 2014/709/UE, nie została wprowadzona do gospodarstwa z którego będą pochodzić przemieszczane świnie.
 
Świnie te muszą jednocześnie przebywać w gospodarstwie, z którego są wysyłane, co najmniej przez 30 dni przed przemieszczeniem lub od dnia urodzenia.
 
Zwierzęta w okresie 7 dni przed przemieszczeniem muszą być poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF lub pochodzić z gospodarstwa, które co najmniej 2 razy w roku było poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii wraz z weryfikacją spełniania określonych wymogów.
 
Przemieszczane świnie nie wcześniej niż 24 godziny przed transportem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.
 
Muszą one również posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie wyników badania.
 
O przemieszczeniu świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami decyduje powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla miejsca pochodzenia zwierząt. 
 
  • Więcej aktualnych informacji na temat afrykańskiego pomoru świń znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2021

Hoduj z głową świnie:

-Otwarcie kolejnej hodowli

-Nowości dla hodowców świń

-Gdy trzeba oszczędzać

-Jak nie cynk, to co?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2021

Hoduj z głową bydło:

-Wołowina ma potencjał

-Użytki zielone po zimie

-Kiszone ziarno kukurydzy

-Białko białku nierówne

-Jaką prasę wybrać ?

PRENUMERATA