Przemieszczanie świń ze strefy niebieskiej. Znamy wytyczne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
24-04-2020,10:30 Aktualizacja: 14-05-2020,13:39
A A A

Świnie ze strefy niebieskiej czyli obszaru zagrożenia mogą być przemieszczane do dalszego chowu i hodowli poza ten teren. Istnieją jednak pewne odstępstwa. 

Trzoda chlewna do dalszego chowu i hodowli, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, nie może być przemieszczana poza obszar zagrożenia.

Rozporządzenie przewiduje jednak pewne odstępstwa, jeżeli miejsce przeznaczenia świń znajduje się poza obszarem zagrożenia.

ASF, bioasekuracja, walka z wirusem, ogniska, trzoda chlewna, afrykański pomór świń, dziki, muchy, człowiek

ASF. Główne zagrożenie niosą muchy, dziki i człowiek

Afrykański pomór świń (ASF), jak wynika z ostatnich lat, atakuje przede wszystkim od maja do sierpnia. Głównym wektorem rozprzestrzeniania się wirusa są dziki, ludzie i muchy.    Niebieskie strefy ASF zostały zniesione w...

Świnie mogą być również przemieszczane z obszaru zagrożenia do innego gospodarstwa zlokalizowanego na tym samym obszarze.

Przemieszczanie świń na obszarach zagrożenia w celu wprowadzenia ich do gospodarstwa wymaga pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń.

W związku z transportem świń przez tereny nie znajdujące się w obszarze zagrożenia, PLW powinien ocenić spełnienie wszystkich wymaganych prawem zasad bioasekuracji dla gospodarstw w obszarze zagrożenia.

Od 1 czerwca 2020 r. GIW zaleca spełnienie wymagań zawartych w dokumencie "Wymagania dotyczące bioasekuracji do dobrowolnego wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie" i protokole SPIWET.

ASF, afrykański pomór świń, Chiny, odbudowa pogłowia trzody chlewnej, nowe ogniska ASF, import macior i knurów,

ASF. Kolejne ogniska choroby w Chinach

Odbudowa pogłowia świń w Chinach trwa, a państwo to importuje z Europy żywe maciory i knury. Jednak mimo podjęcia środków bioasekuracji odnotowano tam kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF).    Chiny próbują...

PLW powinien ocenić sytuację epizootyczną dotyczącą ASF, w tym niewystępowanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy ognisk ASF u świń w promieniu 10 km od gospodarstwa pochodzenia oraz to, czy gospodarstwo nie było uznane za kontaktowe w stosunku do ognisk, które wystąpiły gdziekolwiek w Polsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny za transport świń powinien mieć zatwierdzony przez PLW plan awaryjny na wypadek zdarzenia drogowego, awarii itd. wymagających zmiany środka transportu przewożącego zwierzęta.

Świnie powinny być poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii oraz zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające wyniki tego badania nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem.

PLW właściwy ze względu na miejsce pochodzenia świń informuje PLW właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń o zamiarze ich przemieszczenia.

dziki, przypadek asf, wirus asf, afrykański pomór świń w Polsce, padłe dziki, odstrzelone dziki, GLW, populacja dzików

Liczba przypadków ASF przekroczyła 2 tysiące

Główny lekarz weterynarii poinformował o potwierdzeniu wystąpienia w Polsce 227 nowych przypadków ASF u dzików w pierwszej połowie kwietnia. Tym samym ich liczba w tym roku przekroczyła już 2 tysiące. Przypadek ASF po raz...

Świnie przemieszcza się bezpośrednio z gospodarstwa pochodzenia do gospodarstwa przeznaczenia trasą, która została zatwierdzona przez PLW.

Środek transportu po załadunku zwierząt musi zostać zaplombowany przez PLW właściwego dla miejsca pochodzenia. Natychmiast po rozładunku zwierząt ma on zostać umyty i zdezynfekowany oraz w razie potrzeby poddany dezynsekcji na terenie gospodarstwa przeznaczenia.

PLW właściwy ze względu na miejsce przeznaczenia świń informuje PLW właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń o ich przemieszczeniu.

Gospodarstwo przeznaczenia świń zostaje objęte zaostrzonym urzędowym nadzorem PLW właściwego miejscowo dla miejsca przeznaczenia przez okres 30 dni od dnia zakończenia rozładunku zwierząt.

PLW sugeruje również, aby w tym okresie pobierane były próbki krwi do badań laboratoryjnych od wszystkich zwierząt padłych.

Wytyczne dotyczące przemieszczania świń z obszaru zagrożenia wydane przez Główny Inspektorat Weterynarii znajdziesz TUTAJ.

  • Więcej aktualnych informacji na temat afrykańskiego pomoru świń znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2021

Hoduj z głową świnie:

-Otwarcie kolejnej hodowli

-Nowości dla hodowców świń

-Gdy trzeba oszczędzać

-Jak nie cynk, to co?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2021

Hoduj z głową bydło:

-Wołowina ma potencjał

-Użytki zielone po zimie

-Kiszone ziarno kukurydzy

-Białko białku nierówne

-Jaką prasę wybrać ?

PRENUMERATA