ASF - nowe przepisy ułatwią sprzedaż świń ze stref z ograniczeniami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
10-10-2018,9:50 Aktualizacja: 10-10-2018,9:35
A A A
Trzoda chlewna pochodząca z obszarów podlegających ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi może być wprowadzona na rynek. Warunkiem jest spełnienie określonych wymagań dotyczących ich produkcji i sprzedaży.
 
Ustawa z dnia 13 września br. zwalnia z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącej poza produktami mięsnymi również mięsa pochodzącego od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi, w związku z wystąpieniem ASF.
 
cena tuczników, wbc, tuczniki, Niemcy

Cena tuczników w UE jest niska, ale stabilna

Tuczniki w Niemczech drugi tydzień z rzędu nie zmieniły swoich notowań. W rezultacie obecnie obowiązująca cena wynosi 1,40 euro za kilogram w wadze bitej ciepłej, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 6 zł za kg.    Cena żywca...
Określenie tych obszarów, jak informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, ułatwi sprzedaż zdrowych świń oraz zmniejszy straty ponoszone przez rolników w związku z wystąpieniem choroby. 
 
Skorzystanie z procedury opisanej w ustawie będzie możliwe po zapewnieniu przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia na mięso lub produkty mięsne, że świnie zostały kupione po cenach netto nie niższych niż ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie EUROP w regionie, w którym świnie zostały zakupione.
 
Kontrahent może również przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że zwierzęta zostały nabyte po średnich cenach netto ustalonych dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały kupione, opublikowanych w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano transakcji.
 
Eksperci z KZP-PTCH proponują, aby projektowane rozporządzenie z uwagi na ważny interes społeczny weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
  • Tematy związane z hodowlą i produkcją trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA