ASF. Uproszczenie wymagań bioasekuracji dla małych gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-02-2023,12:30 Aktualizacja: 22-02-2023,12:36
A A A

Zmniejszenie wymagań w zakresie bioasekuracji w związku z ASF dla małych gospodarstw rolnych - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF. Dokument trafił do konsultacji publicznych.

W gospodarstwach, w których utrzymuje się nie więcej niż 10 świń w roku kalendarzowym, wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, odstąpiono od obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami oraz wjazdami i wyjazdami.

Hodowcy zwierząt nie będą musieli sporządzać spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki. Zaznaczono, że przy tak małej liczbie utrzymywanych zwierząt nie jest konieczne sporządzanie takiego spisu.

ASF, program bioasekuracji, MRiRW, KZP-PTCH Polpig, ASF, wirus ASF, strefy objęte ograniczeniami, progam zwalczania ASF

ASF. Mniejsze wymagania bioasekuracji dla małych stad?

Ministerstwo rolnictwa rozważa możliwość stosowania przez gospodarstwa utrzymujące do 8 świń mniejszych zasad bioasekuracji. Pojawienie się w nich ogniska ASF nie skutkowałoby również wyznaczaniem wokół nich obszarów objętych...
Odstąpiono również od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Jednocześnie wprowadzony został zakaz utrzymywania loch do rozrodu i knurów, w gospodarstwach tych utrzymuje się wyłącznie świnie w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Zmiany wprowadzone zostały również w kwestii wykonywania badania laboratoryjnego w kierunku ASF w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami, wykonywanych przy uboju świń na użytek własny. Badanie dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF. Decyzja odnośnie konieczności wykonania takiego badania pozostanie w gestii organów Inspekcji Weterynaryjnej.

"Gospodarstwa utrzymujące kilka sztuk zwierząt to gospodarstwa oparte na pracy własnej, w których ruch pojazdów i osób ogranicza się do domowników. W związku z tym odstąpienie od części wymagań, w tym konieczności prowadzenia rejestrów oraz wykładania mat dezynfekcyjnych, nie wpłynie na poziom zabezpieczenia tych gospodarstw, a jednocześnie pozwoli na ułatwienie ich funkcjonowania" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Resort rolnictwa proponuje, by projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pięć kroków do sukcesu

-Dzięki dywersyfikacji nadal tuczy

-Audyt rzeźniany 

-ASF znów w natarciu

-Biogazownie - zasada działania

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2023

Hoduj z głową bydło:

-Białogrzbiete to spokojna rasa

-Detoksykanty zabezpieczają

-Tajemnice rekordowej produkcji 

-Ubój na pastwisku bez stresu

 

PRENUMERATA