Limity akcji kredytowej na 2023 rok

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
28-01-2023,10:00 Aktualizacja: 27-01-2023,13:51
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

23 stycznia na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2023 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów.

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027, wsparcie dla rolnictwa, dopłaty bezpośrednie

25 miliardów euro na realizację Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który stwarza ramy prawne dla jego realizacji - poinformowała Kancelaria Prezesa RM. Polska ma na ten cel 25 mld...

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z):

  • limit akcji kredytowej w wysokości 150 mln zł
  • środki w kwocie 1,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02):

  • limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł
  • środki w kwocie 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS):

  • limit akcji kredytowej w wysokości 10 mln zł
  • środki w kwocie 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk):

  • środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do w/w kredytów

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w bankach: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) udziela SGB Bank SA oraz zrzeszone i współpracujące z nim Banki Spółdzielcze oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie