Zakup buhaja czystorasowego. Jak uzyskać pomoc?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
19-02-2024,18:15 Aktualizacja: 19-02-2024,19:40
A A A

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego informuje, jak hodowcy mogą uzyskać pomoc do zakupu czystorasowego buhaja.

Pomoc otrzyma rolnik, który zakupił w roku złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia takiego wniosku, co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej.

Zakupiony buhaj musi być w wieku powyżej 13 miesięcy oraz posiadać wystawione świadectwo zootechniczne.

ceny bydła rzeźnego, mięso wołowe, wołowina, spadek cen, zakup bydła rzeźnego

Sprawdź jak zmieniły się ceny w skupie bydła rzeźnego

Ceny bydła ogółem na przełomie stycznia i lutego nieznacznie spadły. W tym czasie odnotowano wzrost cen w grupie bydła w wieku 8-12 miesięcy oraz krów.    Krajowe zakłady w dniach od 29 do 4 lutego za bydło ogółem...

Nabór wniosków ogłasza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a wnioski składać będzie można w biurach powiatowych ARiMR na drukach udostępnionych przez agencję.

Do wniosku będzie trzeba załączyć dokument potwierdzający zakup buhaja oraz kopię świadectwa zootechnicznego wystawionego dla zakupionego buhaja.

PZHiPBM zwraca uwagę, że zaświadczenie zootechniczne powinno być z datą wcześniejszą niż data zakupu.

Wysokość pomocy to 5000 zł do jednego buhaja, a limit stanowi 1 buhaj na stado 30 krów.

Średnią liczbę krów ustala się jako iloraz (wynik dzielenia) ich liczby będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj.

Producent Bydła Mięsnego Roku 2023, bydło mięsne, hodowcy bydła, producenci bydła, krowy mamki, opasy, cielęta, PZPBM

Laureaci konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023

Hodowcy bydła, producenci odsadków i opasów zostali nagrodzeni w ramach ogólnopolskiego konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023. Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023 odbyło się...

Jeśli więc np. w ostatnim dniu października 2023 roku w stadzie było 37 krów, w ostatnim dniu listopada 35, a w ostatnim dniu grudnia 38, średnia liczba krów wyniesie 36,6 (37+35+38/3)

Średnia liczba krów będzie ustalana na podstawie systemu IRZ

Zakup danego buhaja może zostać objęty pomocą tylko jeden raz.

Jeżeli producent rolny, który sprzeda buhaja, do którego otrzymał pomoc przed upływem 24 miesięcy od jego zakupu, będzie zobowiązany do zwrotu części pomocy.

Wysokość zwróconej pomocy ma być proporcjonalna do liczby miesięcy stanowiącej różnicę między 24 a liczbą miesięcy, które upłynęły od dnia jego zakupu.

PZHiPBM oraz PZPBM wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie naboru na wsparcie.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA