Spadek pogłowia bydła niemal we wszystkich grupach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
26-09-2023,15:10 Aktualizacja: 26-09-2023,15:11
A A A

Pogłowie bydła w czerwcu 2023 r., jak podaje Główny Urząd Statystyczny, liczyło 6353,7 tys. sztuk. Było ono o 1,4% niższe w stosunku do czerwca ubiegłego roku.

Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia wszystkich grup wiekowych, za wyjątkiem bydła powyżej 2 lat, bez krów.

Pogłowie bydła w czerwcu 2023 r. wynosiło 6353,7 tys. sztuk i było o 90,4 tys. sztuk (1,4%) niższe niż przed rokiem.

Pogłowie bydła w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2022 r. spadło o 94,6 tys. sztuk (1,5%).

ceny bydła rzeźnego, mięso wołowe, wołowina, spadek cen, zakup bydła rzeźnego

Korekta cen w skupie bydła rzeźnego

Notowania skupu bydła rzeźnego w trzecim tygodniu września po raz kolejny spadły. Dostawcy za bydło ogółem uzyskiwali średnio 9,79 zł za kg, czyli o 7 gr za kg mniej niż przed tygodniem.   Bydło rzeźne w dniach od 11 do 17 września w...

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu w czerwcu 2022 r. o 3,2%, a do grudnia 2022 r. o 3,8% do poziomu 1855,4 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat nieukończonych osiągnęło poziom 1670,3 tys. sztuk. W stosunku do poprzedniego roku zmniejszyło się o 0,2%, a w porównaniu z grudniem 2022 r. o 1,7%.

Pogłowie bydła w wieku 2 lat i więcej spadło w porównaniu do czerwca 2022 r. o 0,9%. W stosunku do grudnia 2022 r. wzrosło ono o 0,2% i osiągnęło poziom 2828 tys. sztuk.

Pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2022 r. spadło o 47,6 tys. sztuk (o 2,2%) do poziomu 2160,1 tys. sztuk. W porównaniu z grudniem 2022 r. odnotowano spadek pogłowia o 11,8 tys. sztuk (0,5%).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2023 r. wynosił:

mleko, produkcja mleka, skup mleka, produkcja mleka w UE, mleczarnie

Produkcja i skup mleka w Polsce rośnie

Meldunkowy skup mleka w lipcu 2023 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł 1 087,6 mln litrów. Był on o 1,2% większy od tego odnotowanego w czerwcu oraz 1,4% większy niż w lipcu 2022 r. Skup mleka w Polsce w...

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 29,2%;
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat nieukończonych – 26,3%;
  • krowy – 34,0%;
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 10,5%;

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2022 r. spadł udział pogłowia cieląt (o 0,5 p. proc) oraz krów (o  0,3 p. proc.).

W grupie pogłowia bydła w wieku 1-2 lat nieukończonych jak i pozostałego pogłowia bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat i więcej, udział w badanym okresie wzrósł odpowiednio o 0,3 p. proc. i 0,5 p. proc.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa mazowieckie (18,7%), wielkopolskie (18,2%) i podlaskie (16,6%).

W województwie dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie osiągnął 2%.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)

 


 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2023

Hoduj z głową świnie:

-ASF we Włoszech

-Okiem doradcy

-Co nowego w branży?

-Fitobiotyki dla świń

-Termowizja w chlewni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2023

Hoduj z głową bydło:

-Jak długi okres przejściowy przed porodem?

-CCM coraz popularniejszy

-Genetyka jest bazą

-Suchy TMR dla cieląt

-Warto powstać na rasy mięsne

PRENUMERATA