Pogłowie bydła rośnie. Wciąż najwięcej jest krów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
18-09-2022,17:30 Aktualizacja: 18-09-2022,17:33
A A A

Pogłowie bydła w czerwcu 2022 r. liczyło 6 444,1 tys. sztuk i było wyższe o 0,7% w stosunku do czerwca ubiegłego roku.

Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt oraz pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej (bez krów).

Pogłowie bydła w czerwcu 2022 r. wynosiło 6 444,1 tys. sztuk i było o 43,2 tys. sztuk (o 0,7%) wyższe niż przed rokiem.

Pogłowie bydła notowane w czerwcu w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2021 r. było wyższe o 65,3 tys. sztuk (1,0%).

V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, PZHiPBM, jałowice, buhaje, krowa z cielętami, cielęta, bydło mięsne, wołowina

Hodowcy bydła mięsnego zaprezentowali najpiękniejsze zwierzęta

Hodowcy należący do Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego na początku września zaprezentowali swoje zwierzęta na V Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego w Częstochowie. Wystawa była organizowana wraz z Dożynkami...

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2021 r. wzrosło o 7,1%. W porównaniu do grudnia 2021 r. zwiększyło się ono o 6,3% do poziomu 1 915,9 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego roku o 9,8%. W porównaniu z grudniem 2021 r. odnotowano jego spadek o 12,6% do poziomu 1 673,6 tys. sztuk.

Pogłowie bydła w wieku 2 lat i więcej wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2021 r. o 3,6%, a do grudnia 2021 r. o 7,2%. Osiągnęło ono poziom 2 854,6 tys. sztuk.

Pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2021 r. spadło o 180,8 tys. sztuk (o 7,6%) do poziomu 2 207,7 tys. sztuk. W porównaniu z grudniem 2021 r. odnotowano jego spadek o 81,4 tys. sztuk (o 3,6%).

Krów wciąż jest najwięcej

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2022 r. wynosił:

produkcja mleka, sprzedaż krów pierwiastek, Wonieść, deszczownia, modernizacja obór,

Sprzedają mleko i pierwiastki

Posiadają ponad 800 krów, których średnia dzienna wydajność wynosi 38 litrów mleka. Czerpią zyski ze sprzedaży białego surowca oraz krów pierwiastek, które cieszą się coraz większą popularnością wśród...

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku (29,7%);
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat (26,0%);
  • krowy (34,3%);
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej (10,0%);

W pogłowiu bydła w czerwcu 2022 r. w porównaniu z jego strukturą rok temu spadł udział liczebności bydła w wieku 1-2 lata (o 3 p. proc) oraz krów (o 3,1 p. proc.).

Udział grupy cieląt oraz pozostałego pogłowia bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat i więcej, wzrósł odpowiednio o 1,8 p. proc. i 4,3 p. proc.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa mazowieckie (18,8%), wielkopolskie (17,9%) i podlaskie (16,4%).

W województwach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim, udział w krajowym pogłowiu bydła nie osiągnął 2%.

ceny bydła rzeźnego, mięso wołowe, wołowina, spadek cen, zakup bydła rzeźnego

Początek września przyniósł kolejny spadek cen w skupie bydła

Bydło rzeźne na przełomie sierpnia i września potaniało. Wyjątek stanowi bydło w wieku 8-12 miesięcy, które podrożało w ciągu tygodnia o niemal 7%.   Cena bydła rzeźnego w dniach 29 sierpnia – 4 września, według danych...

Import, eksport oraz notowania

Według wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego, w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. import bydła wyniósł ok. 131,3 tys. sztuk i wzrósł o 51,7% w stosunku do analogicznego okresu.

Eksport bydła kształtował się na poziomie 67,3 tys. sztuk i był niższy o 32,7% niż w analogicznym okresie przed rokiem.

W czerwcu 2022 r. w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 10,94 zł/kg i była wyższa o 46,2% od notowanej w analogicznym okresie 2021 r.

Przeciętna cena skupu mleka w czerwcu 2022 r. tj. 227,18 zł za 100 l była o 51,2% wyższa od rejestrowanej w analogicznym miesiącu 2021 r.

Źródło danych - GUS

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stagnacja na rynku

-Co nowego w branży?

-Udział włókna w paszy dla świń

-Zasady uboju z konieczności

-Tuczarnia w miejsce obory

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA