PFHBiPM zwiększa wachlarz usług

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
04-01-2017,10:55 Aktualizacja: 04-01-2017,13:21
A A A
Hodowcy bydła, których stado jest pod oceną Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM), od 2017 roku mogą korzystać z nowych usług. Mają one m.in. skrócić czas i zmniejszyć liczbę prób mleka pobieranych od krowy, zwiększyć dokładność wyników i być atrakcyjne cenowo.
 
Nowe metody oceny są kierowane dla hodowców posiadających roboty udojowe lub skomputeryzowane hale udojowe wyposażone w uznane przez ICAR i kalibrowane mierniki. Będą oni mogli skorzystać z nowych metod oceny odpowiednio dla robotów – AR4/AR8 i hal – AZ4/AZ8.
 
Zaproponowane przez PFHBiPM nowe warianty oceny są dopuszczone przez Międzynarodowy Komitet ds. Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt (ICAR).
 
Korzyści wynikające z korzystania z nowych metod oceny to: skrócenie czasu obsługi jednej krowy przez robot podczas próby, ograniczenie liczby prób mleka pobieranych od krów, zwiększenie dokładności wyniku, przez uwzględnienie danych o wydajności mlecznej zarejestrowanej w automatycznym systemie doju w ciągu 3 dób poprzedzających próbę, pobieranie informacji o kilogramach mleka bezpośrednio z systemu komputerowego zainstalowanego w gospodarstwie oraz atrakcyjna stawka odpłatności za usługę.
 
Poniżej krótka charakterystyka nowych metod oceny

Metoda oceny

Dla kogo

Odstępy między próbnymi dojami

Planowane uruchomienie

AR4/8

stada wyposażone w roboty udojowe

AR4 – 22–37 dni

AR8 – 50–70 dni

01.03.2017

AZ4/8

stada wyposażone w skomputeryzowane hale ze skalibrowanymi automatycznymi miernikami mleka

AZ4 – 22–37 dni

AZ8 – 50–70 dni

01.04.2017

 

 
Centrum Genetyczne, CGen inbred, bydło mleczne HF,

Centrum Genetyczne PFHBiPM odniosło pierwszy sukces

Projekt CGen inbred realizowany w Centrum Genetycznym został zaakceptowany jednomyślnie przez zarząd spółdzielni Eurogenomics, która jest właścicielem największej światowej bazy genotypów buhajów rasy...
Dodatkowo od 2017 roku to hodowca decyduje, czy chce korzystać z dokumentu, jakim jest „Karta Jałówki-Krowy” (Karta J/K). W przypadku rezygnacji z otrzymywania dokumentu będzie naliczana mniejsza odpłatność w porównaniu do tych, którzy zdecydują się na ocenę poszerzoną o wydruk i prowadzenie karty dla swoich zwierząt. Dane zamieszczone na tych dokumentach będą dostępne przez aplikację Hodowca online.
 
Od bieżącego roku hodowcy korzystający z usług Federacji w ramach standardowej opłaty za ocenę będą mogli również skorzystać z doradztwa ogólnego. Wyszkolona kadra pracowników na życzenie rolnika przygotuje szczegółową analizę stanu stada hodowlanego na podstawie danych dostępnych z oceny, określi warunki hodowli i produkcji mleka, wykonana analizę SWAT dla stada, która polega na określeniu mocnych i słabych punktów oraz szans i zagrożeń w gospodarstwie. Pomoże również określić cele gospodarstwa, doradzi w zakresie rozrodu bydła, dokona oceny BCS oraz przeprowadzi analizę behawioralną w stadzie zwierząt na podstawie tzw. sygnałów krów.
 
Zmieniła się również zasada naliczania odpłatności za doradztwo żywieniowe. W nowej wersji odpłatność opiera się na przedziałach wielkościowych stad, a nie, jak do tej pory, na stawce jednostkowej za sztukę. Ponadto hodowca, który zdecyduje się na płatność z góry, otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 5 proc. Zmianie uległ również zakres oferowanych usług w ramach abonamentu. Wprowadzono opcję opieki nad stadem, czyli stały kontakt doradcy z hodowcą w celu monitorowania sytuacji w stadzie. W ramach opłaty abonamentowej wykonywane będą także dwie analiz pasz, kiszonki z kukurydzy oraz kiszonki z traw/lucerny lub kiszonki z roślin motylkowych z trawami.
 
produkcja i przerób mleka, Podlasie

Podlasie liderem produkcji i przetwórstwa mleka

Dwie największe spółdzielnie mleczarskie w Polsce, Mlekovita i Mlekpol w 2015 r. uzyskały łączny przychód w wysokości niespełna 7 mld złotych. Obie firmy pochodzą z Podlasia. Ponadto region ten oprócz silnego...
Jednocześnie specjaliści ds. żywienia opracowali autorski program do kalkulacji kosztów żywienia. Jest to bezpłatna oferta dostępna dla hodowców, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług doradców żywieniowych PFHBiPM.
 
Federacja oferuje także dwa warianty badania pasz. Pierwszy skierowany jest do hodowców indywidualnych lub firm zewnętrznych dostarczających próbki pasz od hodowców będących pod oceną wartości użytkowej bydła.
 
Drugi wariant to opcja dla hodowców, którzy jeszcze nie zdecydowali się wstąpić pod ocenę, lub firm zewnętrznych dostarczających próbki pasz od takich hodowców. W tym wypadku cennik został uzależniony od ilości dostarczonych próbek.
 
W ofercie znajduje się również program „Poznajmy się” skierowany dla gospodarstw wstępujących pod ocenę. Jego głównym celem jest zapoznanie rolników z bogatą ofertą usług oferowanych w ramach oceny wartości użytkowej. Program składa się z trzech etapów i jest bezpłatny.
 
Etap I – w ramach programu pierwszy próbny dój wykonywany u hodowcy będzie bezpłatny. Po próbnym doju hodowca otrzyma podstawowe wyniki dotyczące wydajności i składników mleka zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
Etap II – po otrzymaniu wyników z próbnego doju do gospodarstwa dojedzie doradca ogólny w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu stada hodowlanego.
Etap III – konsultacja doradcy żywieniowego (2–3 miesiące po spotkaniu z doradcą ogólnym). Wizyta będzie obejmowała uwagi i zalecenia dotyczące żywienia w stadzie, a także pomoc przy analizowaniu raportów wynikowych.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
TRANSMISJA NA ŻYWO - EKMA

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zapobieganie biegunkom u prosiąt

-Krajowe białko na polu i w korycie

-Mineralne dla loch prośnych

-Sposoby na zapachy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2021

Hoduj z głową bydło:

-Co czeka rynek mleka

-Zmodernizowany opas

-Bydło na lekkie gleby

-Jak zasuszać krowy ?

-O laktację trzeba zadbać

 

PRENUMERATA