Dopłaty za wydzierżawione grunty? Sąd wydał wyrok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-04-2020,8:10 Aktualizacja: 08-04-2020,8:17
A A A

Od 20 do niemal 60 tys. złotych mają decyzją sądu zwrócić właściciele gruntów rolnych, którzy oddali je w dzierżawę, ale pobierali dopłaty bezpośrednie. Porozumienia związane z dzierżawą zawierane są masowo w całym kraju.

O tym, że to zjawisko powszechne wie każdy choć trochę zorientowany w rodzimym rolnictwie. Właściciele mniejszych i większych areałów, którzy już ich nie uprawiają albo (najczęściej) nie robili tego tak naprawdę nigdy, wydzierżawiają je często rolnikom bez jakiegokolwiek czynszu.

KOWR, dzierżawa, ziemia, dzuerżawa gruntów, ZWRSP

Rolnicy płacą 7,8 dt/ha. Dzierżawa państwowej ziemi nabiera tempa

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych wydzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2019 roku wyniosła 7,8 dt/ha, a średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów uzyskana w ubiegłym roku ukształtowała się na...

Podstawową gratyfikacją jest możliwość pobierania unijnych dopłat bezpośrednich. W ten sposób np. mieszkaniec Warszawy bywający na swoich gruntach góra raz w roku zgarnia spore sumy co roku. Rolnicy godzą się zaś na takie dzierżawy bez dopłat z uwagi na głód ziemi i możliwość pozyskania dodatkowych porcji karmy dla zwierząt czy ściółki.

Tymczasem prawo unijne stanowi, że dopłaty są dla tych, którzy rzeczywiście ziemię uprawiają, czyli powinien je odbierać de facto rolnik-dzierżawca. Nie wszyscy jednak mają tego świadomość.

Dlatego część przypadków wynika właśnie z nieznajomości prawa, ale w innych jest ono perfidnie łamane. W obu sytuacjach weryfikacja w praktyce jest bardzo trudna i przyznawali to już niejednokrotnie przedstawiciele administracji rolnej.

Od czasu do czasu takie umowy wychodzą jednak na jaw i miewają poważne konsekwencje. O takim przypadku poinformowano w serwisie informacyjnych Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

wielkopolska izba rolnicza, kowr, ceny ziemi, dzierżawa ziemi, przetargi ograniczoe

Mali gospodarze bez szans. Potrzeba zmian w dzierżawach

Zwiększenia progu powierzchniowego nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargów ograniczonych ofertowych domaga się Wielkopolska Izba Rolnicza. Wystąpiła w tej sprawie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Izba wnioskuje...

"W styczniu 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Legnicy zapadł wyrok wobec trzech osób - właścicieli gruntów rolnych, którzy oddali je w dzierżawę, ale pobierali dopłaty bezpośrednie. Zachowanie takie wynika z przekonania, że dopłata należy się właścicielowi gruntu, nawet jeżeli go nie uprawia. To błędne przekonanie! W takim przypadku ARMiR przy stwierdzeniu nieprawidłowości nie wypłaci dopłaty ani dzierżawcy, ani właścicielowi, a utraconych środków nikt z ww. nie odzyska" - czytamy na portalu DIR.

Sprawa wyszła na jaw, gdy dzierżawca wystąpił o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego i okazało się, że kto inny bierze dopłaty, a kto inny uprawia pole.

Zaangażowani w śledztwo policjanci wezwali na przesłuchanie w charakterze świadków osoby z obu stron, a te wyznały prawdę przekonane jednocześnie, że działają zgodnie z prawem.

Tymczasem we wniosku o dopłaty - w punkcie IX "oświadczenia i zobowiązania" - wnioskujący oświadcza, że pouczono go o skutkach składania fałszywego oświadczenia i że znane są mu zasady przyznawania płatności.

Według DIR, oskarżenie brzmiało: "...w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, z góry powziętym zamiarem, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Unię Europejską, reprezentowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  ten sposób, że w celu uzyskania dopłaty bezpośredniej za rok […], poświadczył nieprawdę co do okoliczności faktycznego użytkowania gruntów rolnych...".

"Sad skazał całą trójkę na podstawie art. 286 par.1 kk i art. 297 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk na karę grzywny po 5 tys. zł, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz naprawienia szkody poprzez zwrot pobranych niesłusznie dopłat w kwotach: 58 tys. 32,15 zł, 37 tys. 891,72 zł i 20 tys. 577,75 zł" - poinformowała DIR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt