Wzrośnie wskaźnik opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-08-2022,8:00 Aktualizacja: 07-08-2022,9:37
A A A

Aleksandra Szelągowska, zastępca dyrektora w resorcie rolnictwa podczas senackiej komisji, poinformowała, że w 2023 roku o 6 proc. wzrośnie wskaźnik opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej.

Senacka komisja rolnictwa rozpatrywała informację ministrów rolnictwa i finansów na temat opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej w związku ze zwiększeniem sumy obrotów wynikających z inflacji oraz ewentualnej możliwości zwiększenia progów podatkowych.

pszczelarstwo, ARiMR, wsparcie dla rolnictwa, KOWR, zakup pszczół

Pszczelarze mają więcej czasu na składanie wniosków o wsparcie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o refundację w ramach działań "Zakup pszczół" oraz "Zakup sprzętu pszczelarskiego" w roku pszczelarskim 2022. Pomoc przyznawana...

- Ze względu na to, że większość producentów rolnych nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ksiąg handlowych, ani ksiąg przychodów i rozchodów stosujemy ułatwienia poprzez określanie co roku norm szacunkowych podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej. Są wylistowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to ilościowe powierzchnie lub ilości zwierząt, od których naliczona jest norma dochodu szacunkowego - tłumaczyła Szelągowska.

Jak przykład podała, że np. pszczelarze, mający powyżej 80 rodzin pszczelich płacą podatek dochodowy od działów specjalnych rolnictwa; do 80 rodzin płacą tylko podatek rolny, bądź podatek od nieruchomości.

- Co roku (..) Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, które co roku zmieniają się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej (...) Ten wskaźnik określa w maju za poprzedni rok prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku za rok 2021 został określony wskaźnik towarowej produkcji rolniczej na poziomie 106, co oznacza, że w przyszłym roku normy szacunkowe będą o 6 proc. podwyższone w stosunku do roku bieżącego - wyjaśniła ekspertka.

Krajowy Plan Strategiczny, Wielkopolska Izba Rolnicza,

KPS w szczegółach. Na co może liczyć rolnik?

Dobrostan zwierząt, warunkowość, ekoschematy - zawiłości tych elementów wsparcia rolników, zawartych w polskim Krajowym Programie Strategicznym, wyjaśniają specjaliści z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. "Zdecydowaliśmy się na...

Dodała, że mamy ścisłe zapisy, które wynikają wprost z ustawy i dlatego dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że w roku przyszłym będzie podwyżka o 6 proc.

Senatorowie wyrazili obawy, że z powodu inflacji np. producenci drobiu, którzy również są traktowani, jako dział specjalny produkcji rolnej, mogą przekroczyć próg, powyżej którego będą musieli przechodzić na księgi rachunkowe.

- Stała kwota wpisana do ustawie o rachunkowości to 2 mln euro - to jest ta kwota przychodu, powyżej, której wszyscy, absolutnie wszyscy muszą prowadzić księgi, już te duże księgi rachunkowe. Wydaje się, że jest to zabezpieczająca kwota. Przy kursie 4,5 jest to dosyć pokaźna kwota przychodu - stwierdziła Szelągowska.

Przedstawiciele resortu finansów informowali, że nie ma przewidywanych planów zwiększenia kwoty, powyżej której wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu